Herroepingsrecht

1. Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebben of heeft genomen.

2. Uitoefening van het herroepingsrecht

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, de SCHIESSER GmbH, Schützenstrasse 18, 78315 Radolfzell Duitsland door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of e-mail) informeren over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

De herroeping moet gericht worden aan:

a. Herroeping per post

SCHIESSER GmbH / Online Shop
Schützenstrasse 18
78315 Radolfzell
Duitsland

b. Herroeping per e-mail

c. Herroeping per herroepingsformulier

U kan het herroepingsformulier op onze website elektronisch invullen en verzenden. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan gaan we u onmiddellijk per E-Mail een bevestiging over de ontvangst van de herroeping versturen.

3. Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden, voordeligere standaardlevering heeft gekozen), per omgaande terug te betalen en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop uw mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst door ons ontvangen is.

Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmethode die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij wij met u expliciet iets anders overeengekomen zijn; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen retour ontvangen hebben of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, waarbij het als eerste geleverde bewijs maatgevend is.

4. Retourzending van de goederen

U dient de goederen per omgaande en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst geïnformeerd heeft, aan:

SCHIESSER Online Shop
c/o DHL Home Delivery GmbH
Vor der Hecke 960
34355 Staufenberg
Duitsland

terug te sturen of te geven met behulp van de bijgesloten retourensticker. Als uw pakket niet is voorzien van een retourlabel, kunt u een gratis retourlabel aanmaken voor uw land van levering. Alle verdere informatie vindt u hier. Deze termijn geldt als nageleefd, wanneer u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzonden heeft.

Het terugsturen van de goederen is voor u, onafhankelijk van de waarde van de goederen, gratis. Zaken die als pakket verzonden kunnen worden, dient u voor ons risico terug te sturen. Zaken die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u afgehaald.

5. Gebruiksvergoeding

Voor de verslechtering van de goederen en voor de genoten voordelen van hun gebruik moet u een schadevergoeding betalen wanneer de verslechtering van de goederen te herleiden is tot handelingen met de goederen die verder gaan dan nodig is voor de controle van de eigenschappen en de werkwijze van de goederen.

Onder controle van de eigenschappen en de werkwijze valt het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals dat in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Verder kunt u de verplichting tot schadevergoeding vermijden door de zaak niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles achterwege te laten wat de waarde ervan negatief beïnvloedt.

In het kader van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van uw privacy-belangen, kunnen wij in het kader van het bestelproces uw gegevens ten behoeve van een kredietwaardigheids-en adrescontrole doorgeven aan CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244 in 80807 München en bij hen opvragen. Informatie over het privacybeleid van CRF Bügel vindt u op https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz, onder 'Informatie conform art. 14 DSGVO (AVG) van CRIF Bürgel GmbH'.

6. Optie

Onder het voorbehoud dat u ons de goederen in een ordelijke toestand (schoon en in deugdelijke toestand) terugstuurt, blijven wij in weerwil van de wettelijke bepalingen de retourzending van de goederen als herroeping accepteren.

Naar boven