Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van SCHIESSER GmbH - Online Shop

§ 1 Toepassingsgebied

1. Deze Algemene Voorwaarden Online Shop ("AV") van SCHIESSER GmbH, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, Duitsland, ("SCHIESSER" of "wij/ons") zijn uitsluitend van toepassing op consumenten volgens artikel § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), d.w.z. elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn ("Klant" of "u/uw"). De AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen SCHIESSER en de klant via de SCHIESSER Online Shop voor de levering van goederen worden gesloten, in de versie die gold op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht hun benaming, maar niet als SCHIESSER afzonderlijk schriftelijk instemt met hun geldigheid.

2. Het aanbod in de Online Shop richt zich uitsluitend tot consumenten die hun gewone verblijfplaats hebben op het nationale grondgebied van Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Nederland, Polen, Zweden, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije of België en die een leveringsadres kunnen opgeven in een van de eerder genoemde landen.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

1. De internetpagina's van de SCHIESSER Online Shop zijn slechts een verkoopprospectus ("online cataloguspagina"). De presentatie van de producten in de Online Shop is slechts een uitnodiging aan u om een bestelling te plaatsen. Alle informatie is daarom onder voorbehoud en niet bindend.

2. De orderbevestiging die wij u na uw bestelling per e-mail sturen, dient uitsluitend om u te informeren dat wij uw bestelling hebben ontvangen (voor details over het bestelproces, zie § 3 van deze AV). Dit is geen koopcontract.

3. Het koopcontract komt pas tot stand met de verzending van onze goederen en uw ontvangst van een overeenkomstige bevestiging per e-mail. In deze bevestiging of in een afzonderlijke e-mail, maar ten laatste bij de levering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, AV, annuleringsvoorwaarden en bevestiging) u op een duurzame drager (e-mail of papieren afdruk) toegezonden. Indien wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, zullen wij u hiervan afzonderlijk per e-mail in kennis stellen.

§ 3 Bestelprocedure

De bestelprocedure in onze Online Shop omvat in totaal 5 stappen.

1. In de eerste stap selecteert u de gewenste artikelen en plaatst u ze in de winkelwagen door op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken.

2. In de tweede stap kunt u beslissen of u een klantenaccount in onze Online Shop wilt aanmaken of uw bestelling zonder klantenaccount wilt plaatsen.

3. In de derde stap voert u uw persoonlijke gegevens in, waaronder het factuuradres en, indien van toepassing, een afwijkend afleveradres. In deze stap moet u onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid aanvaarden door het betreffende vakje aan te vinken wanneer u zich registreert of een bestelling als gast plaatst, waartoe u toegang krijgt via een overeenkomstige link.

In de vierde stap selecteert u een van de aangeboden betaalmethoden.

5. In de laatste stap hebt u de mogelijkheid om alle gegevens (bv. naam, adres, betalingswijze, bestelde artikelen) nogmaals te controleren en eventueel te wijzigen. Vóór het verzenden van uw bestelling wordt u uitdrukkelijk geïnformeerd over de geldigheid van deze AV, onze bepalingen inzake gegevensbescherming en de annuleringsvoorwaarden, waartoe u via een overeenkomstige link toegang krijgt. U wordt er ook uitdrukkelijk op gewezen dat u, door het plaatsen van een bestelling, ermee instemt gebonden te zijn aan de voornoemde voorwaarden. De bestelling en dus een bindend koopaanbod wordt gedaan door op de knop "Nu kopen" te klikken. Het sluiten van het koopcontract wordt geregeld door § 2 van deze AV.

6. De goederen mogen alleen worden afgeleverd in hoeveelheden die in het huishouden gebruikelijk zijn.

§ 4 Minderjarigen

SCHIESSER aanvaardt geen bestellingen van klanten die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Onze producten voor minderjarigen kunnen ook alleen worden gekocht door personen boven de 18 jaar. Als u de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, mag u alleen samen met uw ouders of een volwassene met ouderlijk gezag in onze Online Shop bestellen.

§ 5 Annuleringsbeleid

1. Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder vermelding van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

In geval van een overeenkomst betreffende meerdere goederen die u als onderdeel van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, SCHIESSER GmbH, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, e-mail widerruf@schiesser.com; telefoon: 0800 723 78 11) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor ook het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken (https://www.schiesser.com/nl/herroepingsformulier/), wat echter niet verplicht is. U kunt het herroepingsformulier ook elektronisch invullen en indienen op onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de herroeping.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

2. Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, maar niet als uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, terug te zenden aan:

SCHIESSER Online-Shop
c/o DHL Home Delivery GmbH Vor der Hecke 960
34355 Staufenberg

door middel van het bijgevoegde retourlabel of door het af te geven. Als uw pakket niet is voorzien van een retourlabel, kunt u een gratis retourlabel aanmaken voor het land van levering. Alle verdere info kan hier gevonden worden: https://www.schiesser.com/nl/gratis-retoursticker/. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Onder het testen van de eigenschappen en de functionaliteit wordt verstaan het testen en uitproberen van de desbetreffende goederen, zoals dat in een detailhandel mogelijk en gebruikelijk is. Bovendien kunt u de verplichting tot schadevergoeding vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof zij uw eigendom waren en door niets te doen wat afbreuk kan doen aan de waarde ervan.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden aan: SCHIESSER GmbH, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, e-mail widerruf@schiesser.com

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verlening van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*):- Naam van de consument(en):- Adres van de consument(en):Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Einde van een voorbeeld van een herroepingsformulier

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en een persoonlijke keuze of bestemming door de verbruiker relevant is voor de productie ervan of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de verbruiker, die omwille van gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te retourneren, wanneer de verzegeling ervan verwijderd is na de levering.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

§ 6 Levering en extra recht op retour

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op het door u opgegeven leveringsadres. Levering is alleen mogelijk binnen Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Zweden, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Hongarije of België. Levering binnen Duitsland wordt uitgevoerd door onze logistieke dienstverlener, DHL Paket GmbH. In Denemarken wordt dit gedaan door Post Danmark AS, in Finland Posti Ltd, in Frankrijk La Poste of Colissimo, in Ierland An Post en in Italië SDA (Poste Italiane) of DHL Express Italië. Leveringen in Luxemburg worden verzorgd door Entreprise des Postes & Télécommunications, in Nederland door DHL NL, voor Oostenrijk door Österreichische Post AG of DHL Paket (Austria) GmbH, in Polen door DHL Parcel Poland, in Zweden door PostNord, in Spanje door DHL Parcel Iberia en in Slovenië door Pošta Slovenije. In de Tsjechische Republiek worden de leveringen verzorgd door PPL, in Hongarije door Magyar Posta en in België door Bpost.

2. De leveringstermijn in Duitsland bedraagt ongeveer twee tot drie werkdagen (maandag tot vrijdag), voor leveringen in het buitenland overeenkomstig het bovenstaande lid ongeveer vier tot vijf werkdagen. U kunt uw bestelling op elk gewenst moment volgen met de tracking code van DHL.

3. 3. Los van het wettelijke herroepingsrecht (zie § 5 van deze AV), heeft u een aanvullend recht op terugzending, dat binnen achtentwintig kalenderdagen na ontvangst van de goederen moet worden uitgeoefend. Binnen deze periode (de periode begint op de dag na ontvangst van de goederen) kunt u de goederen gratis terugsturen of inleveren met behulp van het bijgevoegde retourlabel (zie retouradres, volgens § 5 punt 2. van deze AV), op voorwaarde dat de goederen compleet zijn en in hun originele verpakking zitten en in een ongebruikte en onbeschadigde staat verkeren. Als uw pakket niet is voorzien van een retourlabel, kunt u een gratis retourlabel aanmaken voor het land van levering. Alle verdere informatie vindt u hier: https://www.schiesser.com/nl/gratis-retoursticker/. Tijdige verzending is voldoende om de deadline te halen. Eventuele al aan ons gedane betalingen zullen aan u worden terugbetaald, zodra u aan de hierboven beschreven voorwaarden voldoet. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen. Het hierboven beschreven recht op terugzending heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en aanspraken, in het bijzonder uw wettelijke recht op herroeping en uw wettelijke garantierechten.

§ 7 Prijzen en verzendkosten

1. De prijzen die op het ogenblik van de bestelling in de Online Shop vermeld staan, zijn van toepassing. Deze prijzen zijn inclusief de op dat moment toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

Voordat de bestelling wordt afgerond, informeren wij u op het bestelformulier over de eventuele verzendkosten die u moet betalen, opgesplitst en apart van de prijs van de artikelen. Voor meer informatie over eventuele verzendkosten die u moet betalen, zie Betaling en Verzending.

§ 8 Betalingsvoorwaarden

1 SCHIESSER aanvaardt de weergegeven betaalmethodes tijdens uw bestelling. De volgende betaalmethodes worden in de Online Shop aangeboden:

Vooruitbetaling (alleen in landen met euro als munteenheid)
Sofortüberweisung (alleen in de Bondsrepubliek Duitsland en Oostenrijk)
Factuur (alleen in de Bondsrepubliek Duitsland en Oostenrijk)
Kredietkaart (Mastercard, Visacard en American Express)
PayPal
iDeal (alleen in Nederland)
Amazon Pay

2. We behouden ons het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren in overeenstemming met alle relevante gegevensbeschermingsvoorschriften en in het geval van een negatief kredietrapport, vooral als u achterstallig bent met facturen van eerdere bestellingen in onze online winkel, behouden we ons het recht voor om alleen uw bestelling verwerken voor de door ons voorgestelde betalingswijzen (bijv. vooruitbetaling) om verder te worden verwerkt. Wij brengen u onverwijld op de hoogte van deze beslissing, in ieder geval vóór het sluiten van een koopcontract (cf. § 2 par. 3 van deze AV).

3. In geval van betaling op factuur, moet het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald worden op de rekening die op de factuur vermeld staat. De factuur is bijgevoegd in de verpakking.

4. Indien u verzuimt uw factuur te betalen, bent u verplicht ons de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden, in het bijzonder de kosten die wij als gevolg van een eventueel noodzakelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke vervolging van onze vorderingen moeten maken (waaronder - indien aan de wettelijke vereisten is voldaan en rekening houdend met de wettelijke vergoedingsvoorschriften - kosten voor incassobureaus en/of juridische ondersteuning).

§ 9 Behoud van eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven eigendom van SCHIESSER tot de volledige betaling is uitgevoerd.

§ 10 Garantie

1. De garantie voor gebreken aan de gekochte goederen wordt geregeld door de wettelijke bepalingen. In het bijzonder kan de klant aanvullende prestaties verlangen (nieuwe levering of verwijdering van gebreken/reparaties). SCHIESSER heeft echter het recht de klant een nieuwe levering aan te bieden, als het verhelpen van het gebrek alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is. Er wordt met name rekening gehouden met de waarde van het artikel in een gebrekvrije toestand, de ernst van het gebrek en de vraag of een nieuwe levering mogelijk is zonder aanzienlijke nadelen voor de klant.

2. Garantierechten zijn uitgesloten indien u de artikelen modificeert en dit het defect veroorzaakt.

U kunt uw aanspraak op garantie uitoefenen door een e-mail te sturen naar kundenservice@schiesser.com, met vermelding van het bestelnummer, uw naam en adres en een korte opgave van de redenen. De gebrekkige goederen moeten ter controle naar ons (SCHIESSER Online Shop c/o DHL Home Delivery GmbH, vor der Hecke 960, 34355 Staufenberg) worden teruggestuurd. Gebruik daarvoor het bijgevoegde retourlabel. Door aan de bovenstaande voorwaarden te voldoen, vergemakkelijkt u ons onderzoek en versnelt u de verwerking. Een beperking van de garantierechten staat los van een niet-nakoming. Hierbij zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

§ 11 Compensatie, inhouding

U hebt alleen recht op compensatie als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons niet worden betwist. U kunt alleen een inhoudingsrecht uitoefenen, voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie gebaseerd is.

§ 12 Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens die u ons in het kader van de handelsrelatie in de Online Shop verstrekt, is voor ons zeer belangrijk. Wij verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met ons privacybeleid. U kunt het privacybeleid hier bekijken en afdrukken.

§ 13 Auteursrecht en handelsmerkenrecht

1. De volledige inhoud van de website, waaronder met name teksten, grafieken, foto's, illustraties en software, is het eigendom van SCHIESSER. Deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Reproductie, bewerking, opslag of andere verwerking is niet toegestaan.

2. Alle op de website gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - eigendom van SCHIESSER. Elk gebruik of exploitatie van de handelsmerken in welke vorm dan ook zonder onze toestemming is verboden.

§ 14 Aansprakelijkheid

1. Onder voorbehoud van de volgende uitzonderingen zijn wij niet aansprakelijk, met name niet voor claims van de klant tot schadevergoeding of onkostenvergoeding - ongeacht de rechtsgrond - in geval van een schending van plichten die voortvloeien uit contractuele of wettelijke verplichtingen.

2. De voornoemde uitgesloten aansprakelijkheid volgens § 14 par. 1 geldt niet:
- voor eigen opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en opzettelijkof grof nalatig plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten;
- voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. „Wezenlijke contractuele verplichtingen” zijn verplichtingen waarvan de naleving kenmerkend is voor de overeenkomst en waarop de klant mag vertrouwen;
- in geval van letsel aan lichaam, leven en gezondheid ook door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers;
- voor zover wij de garantie voor de kwaliteit van onze goederen of het bestaan van een succesvolle service of een aanschafrisico in de zin van § 276 BGB op ons hebben genomen;
- in geval van aansprakelijkheid volgens de Wet Productaansprakelijkheid of andere wettelijke bindende aansprakelijkheidsomstandigheden.

3. Indien wij of onze plaatsvervangers slechts schuldig zijn aan lichte vormen van nalatigheid en er geen sprake is van het in § 14 par. 2, onder 3, 4 en 5 genoemde, zijn wij slechts aansprakelijk voor de voor het contract typische en voorzienbare schade, zelfs ingeval van schending van essentiële contractuele verplichtingen.

4. De uitsluitingen van of beperkingen op de aansprakelijkheid overeenkomstig de voornoemde § 14 par. 1 - 3 zijn in diezelfde mate van toepassing op onze uitvoerende organen, onze uitvoerende en niet-uitvoerende werknemers en andere plaatsvervangers alsmede op onze onderaannemers.

5. Een omkeer van de bewijslast is niet gekoppeld aan de voornoemde regelingen.

§ 15 Slotbepalingen

1. Op alle contracten tussen u en SCHIESSER is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende (consumentenbeschermings)bepalingen, met name van de staat waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

2. De EU-Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt de consumenten de kans om geschillen in verband met hun online bestelling eerst buiten de rechtbank om te regelen. Het platform voor geschillenbeslechting is te vinden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. De EU-Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt de consumenten de kans om geschillen in verband met hun online bestelling eerst buiten de rechtbank om te regelen. Het platform voor geschillenbeslechting is te vinden op:

§ 16 Aanbieder van de website

De website die wordt aangeboden onder het domein www.schiesser.com wordt beheerd door:

SCHIESSER GmbH
Schützenstraße 18
78315 Radolfzell, Duitsland

Vertegenwoordigd door de directeur:
Andreas Lindemann

Telefoon: +49 (0) 7732 90-0
Fax: + 49 (0) 7732 90 - 65 55
E-mail: kundenservice@schiesser.com

Inschrijving in het Registergericht, Amtsgericht Freiburg,
HRB 725198
BTW-Nr. DE 142767206
Belastingsnr. 1815030880

Naar boven