Privacybeleid

Naar privacy- en cookie-instellingen

Gegevensbeschermingsverklaring – SCHIESSER Online Shop (Stand: 01-6-2022)

Wij zijn blij met uw interesse in onze online shop “SCHIESSER Online Shop” en onze onderneming SCHIESSER GmbH. Wij hebben graag dat u zich veilig en goed voelt bij uw bezoek aan onze websites. Daarom hechten we veel belang aan de bescherming van uw privacy. Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat de verordeningen inzake gegevensbescherming overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG), de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en andere wettelijke verordeningen van ons en van dienstverleners worden nageleefd.

De volgende bepalingen inzake gegevensbescherming zijn bedoeld om u over onze hantering, de verzameling, het gebruik, de verwerking en het doorgeven van uw persoonsgegevens te informeren.
Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens achter te laten, bv. als u enkel informatie zoekt over onze producten en de bijbehorende pagina’s opvraagt. De hierbij tot stand gebrachte toegang tot onze homepage en elke opzoeking van een op de homepage bewaard gegeven worden geregistreerd. De opslag is enkel voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden bedoeld. Gegevens die bewaard worden: De naam van het opgezochte gegeven, de datum en de tijd van de opzoeking, overgedragen gegevens, bericht over succesvolle opzoeking, webbrowser en het domein vanwaar de aanvraag wordt verstuurd. Hier worden nochtans van uw kant geen persoonsgegevens verstuurd en deze informatie wordt apart van eventueel verstuurde persoonsgegevens bewaard. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computer geregistreerd.

1. Contactgegevens

U kunt ons vinden op onderstaand adres:

SCHIESSER GmbH
Schützenstraße 18
Postfach 15 20
78305 Radolfzell
Duitsland

Tel. 07732/90-0
Fax 07732/90-65 55

URL: www.schiesser.com
E-Mail: info@schiesser.com

2. Verwerking van gegevens

Persoonsgegevens zijn informatie over uw identiteit. Hieronder vallen bv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over welke gegevens van u wij voor welke doeleinden verwerken.

Een juridische of contractuele plicht voor de beschikbaarstelling van de hierna vermelde gegevens bestaat niet. Niettemin is de beschikbaarstelling voor de hierna vermelde doeleinden noodzakelijk. Indien de vermelde gegevens niet ter beschikking gesteld worden, kunnen wij helaas geen aanvragen, bestellingen, reclamemaatregelen, deelname aan wedstrijden en dergelijke uitvoeren.

3. Doel, gebruik en overdracht van persoonsgegevens, en de respectieve wettelijke basis

Als u ons persoonsgegevens in de online shop ter beschikking stelt, verwerken en gebruiken wij deze om uw bestelling te behandelen (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub b GDPR), uw aanvragen te beantwoorden (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub b GDPR), voor wedstrijden (de juridische grondslag is hier art. 6 lid 1. b sub GDPR), voor publicitaire maatregelen (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub a en f GDPR), en in het bijzonder voor de verzending van de nieuwsbrief, voor zover u hiermee afzonderlijk heeft ingestemd, om u toegang tot bepaalde informatie of aanbiedingen te verschaffen of het gebruik van informatie- en communicatiesystemen en binnen de juridische normen (de wettelijke basis is hier art. 6 lid 1 sub a en f GDPR).

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven of meegedeeld, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling, bv. voor het vervoer van de bestelde producten of als u eerst toestemming voor overdracht heeft gegeven. Deze derden mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Verder behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens af te stemmen op de gegevens die wij voor hetzelfde doel van derden ontvangen of om deze te vervolledigen.

Wij maken persoonsgegevens over u bekend, indien wij daartoe wettelijk worden verplicht (de wettelijke basis is hier art. 6 lid 1 sub c GDPR), ofwel voor zover wij door een gerechtelijke beslissing daartoe verplicht zijn of wanneer de overdracht noodzakelijk is om onze algemene handelsvoorwaarden of andere overeenkomsten te laten gelden of te beschermen (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub f GDPR). Dat geldt overeenkomstig wat de verwerking van de gegevens betreft.

De publicatie van de gegevens gebeurt niet voor economische doeleinden.
Onze medewerkers en de door ons gemandateerde dienstverleningsbedrijven zijn door ons tot discretie en naleving van de voorschriften van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht. De toegang tot persoonsgegevens door onze medewerkers wordt beperkt tot die medewerkers die de respectieve gegevens naar aanleiding van hun professionele taken nodig hebben.

Wij doen ons best om alle technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat uw persoonsgegevens zodanig worden opgeslagen, dat deze niet voor derden toegankelijk zijn. Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbescherming garanderen, zodat wij u aanraden om voor vertrouwelijke informatie de post te gebruiken.

4. Gegevens die wij verzamelen

 1. Contactformulier
  Via ons "Contactformulier" vragen wij naar de daar opgesomde informatie, bijvoorbeeld uw vraag, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer e.a. Verdere informatie over dit formulier vindt u in punt 5.

 2. Aanmelden voor de nieuwsbrief
  Met de inschrijving voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming voor eigen publicitaire doeleinden gebruikt. Verdere informatie over de nieuwsbrief vindt u in punt 6.

 3. Herroepingsformulier
  Met het herroepingsformulier kunt u een contract herroepen. In dit formulier worden de daar beschreven velden van u opgevraagd, met in het bijzonder de verplichte velden: e-mailadres, aanspreektitel, voornaam, naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats. Ordernummer, artikelnummer(s), de datum waarop u de producten ontvangen heeft.

 4. Cadeaubon
  Via het formulier "Cadeaubon" kunt u per e-mail een cadeaubon naar uzelf of een begunstigde laten versturen. Hier wordt eerst gevraagd van wie de cadeaubon afkomstig is en naar wie hij wordt verzonden en wordt er een persoonlijk bericht gevraagd. En bovendien het e-mailadres waarnaar de cadeaubon moet worden verzonden. In het verdere verloop van de bestelling van de cadeaubon worden dan de gegevens onder punt f opgevraagd.

 5. Sollicitatie
  Informatie over uw sollicitatie vindt u in punt 7.

 6. Bestelling en/of registratie
  Wanneer u in onze online shop producten bestelt zonder hiervoor een account aan te maken, hebben wij voor de verwerking de volgende gegevens van u nodig: voornaam, naam, postadres, facturatie-adres, zo nodig een afwijkend leveringsadres, uw geboortedatum en uw e-mailadres. U heeft ook de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken. Voor het instellen van een persoonlijk klantenaccount hebben wij volgende gegevens nodig: naam, voornaam, adres, uw e-mailadres en een vrij gekozen wachtwoord. Met een klik op de knop "Registreren" worden uw gegevens in onze databank opgeslagen. Aansluitend op deze registratie ontvangt u automatisch een bevestigingsmail met de melding dat uw klantenaccount aangemaakt is. Het opgegeven e-mailadres en het gekozen wachtwoord dienen tegelijk als toegangserkenning voor het klantenaccount. U heeft op elk moment de mogelijkheid om deze gegevens in uw klantenaccount te wijzigen. Toegangserkenning en wachtwoord moeten geheim worden gehouden en mogen niet aan derden worden meegedeeld. U bent verplicht om uw toegangserkenning en uw wachtwoord tegen onbevoegde toegang door derden te beschermen. De bovengenoemde adresgegevens voor een bestelling worden ook in uw klantenaccount opgeslagen.

  Ten slotte vragen wij van u bij een bestelling de betalingswijze.

 7. Wedstrijden
  Voor wedstrijden verzamelen wij gegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen wanneer u gewonnen heeft. Dat zijn bijvoorbeeld uw aanspreektitel, uw voornaam, uw achternaam en uw e-mailadres. U mag ons ook uw geboortedatum bezorgen. Dat helpt ons onze wedstrijden in de toekomst beter te plannen. In het kader van de deelname aan wedstrijden kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Gelieve de aanwijzingen hierboven in acht te nemen.

5. Contactformulier

De gegevens die wij in het kader van het contactformulier verzamelen, verwerken en gebruiken wij enkel om, in overeenstemming met de door u opgegeven wensen, contact met u op te nemen of u informatiemateriaal te bezorgen of om uw aanvraag te behandelen. Daarbij vragen wij de volgende toestemming: "Door te klikken op "Verzenden" of "Formulier verzenden" ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens voor doeleinden van contactlegging of voor de behandeling van de vraag worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Ik neem nota van en aanvaard bij dezen ook de verwijzingen en toelichtingen in de gegevensbeschermingsverklaring, vooral de verwijzingen onder het thema "Uw vraag"."

6. Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u via de nieuwsbrief te informeren over de nieuwste modetrends, onze huidige koopjes en interessante speciale aanbiedingen in onze online shop en acties in onze SCHIESSER-winkels en Factory Outlet Centers. Met de inschrijving voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming voor eigen publicitaire doeleinden gebruikt. Daarbij vragen wij de volgende toestemming: "Door te klikken op bijvoorbeeld “Aanmelden”, “de blauwe pijl”, of iets dergelijks geef ik de toestemming om de nieuwsbrief of reclame van SCHIESSER GmbH te ontvangen. Bovendien neem ik nota van en aanvaard ik bij dezen ook de verwijzingen en toelichtingen in de gegevensbeschermingsverklaring [gekoppeld aan de gegevensbeschermingsverklaring], vooral de verwijzingen onder het thema "Nieuwsbrief". Ik kan op elk moment deze toestemming met uitwerking op de toekomst herroepen."

Voor de verzending van de nieuwsbrief doen wij een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, aan wie wij de daarvoor vereiste persoonsgegevens bezorgen. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens enkel in opdracht van ons. De naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en de vereiste veiligheidsmaatregelen worden door ons verzekerd. De bovengenoemde toestemming voor de ontvangst van een nieuwsbrief per e-mail is op elk moment te herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u hiervoor een link waarmee u uw toestemming kunt herroepen. Wij delen u voorzichtigheidshalve mee dat voor de ontvangst van en/of het afmelden van de nieuwsbrief, over het algemeen, geen enkele andere kosten zijn dan de overdrachtskosten volgens het basistarief. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin de huidige gebruikelijke flatrates niet meer volstaan (bv. in niet-Europese landen of gelijkaardig).

7. Sollicitatie

Wij zijn zeer blij dat u bij ons wenst te solliciteren. Met het oog op de sollicitatie stelt u ons persoonsgegevens ter beschikking die gebruikelijk zijn voor een sollicitatie, graag per post of ook via e-mail. De wettelijke basis hiervoor is § 26 lid 1 zin 1 BDSG.
U verklaart dan dat u uitsluitend voor de sollicitatieprocedure akkoord gaat met de verwerking en de overdracht van uw gegevens aan ons. De door u verstuurde persoonsgegevens worden uitsluitend met het oog op de behandeling van uw kandidatuur verzameld, verwerkt en gebruikt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming is er geen overdracht aan derden. Als u uw online kandidatuur niet meer wilt handhaven, kunt u deze op elk moment schriftelijk intrekken. Na de beëindiging van de sollicitatieprocedure of als u uw kandidatuur intrekt, worden de gegevens die u voor uw kandidatuur meedeelde, overeenkomstig de respectieve geldende voorschriften gewist. Als wij u op dit moment geen geschikte job kunnen aanbieden en het mogelijk achten dat uw kandidatuur op een later tijdstip voor ons interessant zou kunnen zijn, geven wij u graag de mogelijkheid om uw kandidatuur nog langer te bewaren. Daarom vragen wij u in een aparte e-mail of per post om een akkoord (conform art. 6 lid 1 sub a GDPR). U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het bewaren van de kandidatuur, met als gevolg dat uw gegevens onmiddellijk en definitief worden gewist.

8. Ontvangers van gegevens

Interne ontvangers:

 1. Gespecialiseerde afdelingen en personen voor wie kennis van deze gegevens nodig is om hun taken en bovengenoemde doeleinden te vervullen

Externe ontvangers (naast de in deze informatie reeds beschreven ontvangers, kunnen we gegevens doorgeven aan met name de volgende externe ontvangers (verwerkers en derden), maar alleen als daar een wettelijke basis voor bestaat (met name op grond van art. 6, lid 1, punt a, b, c of f van de AVG, zie hierboven) of als daar dwingende juridische redenen voor zijn):

 1. Dienstverlenende bedrijven die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten (met name IT-bedrijven, adviesbureaus)

 2. Bedrijven/instellingen die ons ondersteunen bij het afdwingen van onze vorderingen (bv. incassobureaus)

 3. Overheidsinstanties en -instellingen (gezondheidsautoriteiten, rechtbanken)

 4. Opsporingsinstanties (politie, parket)

 5. Plaatsvervangende personen

9. Gebruik van analysetools

Econda
In onze online shop worden, met behulp van technologieën van ECONDA GmbH (www.econda.de), gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden samengesteld. Daarvoor kunnen sessiecookies worden ingeschakeld die echter uitsluitend gegevens in pseudoniemvorm verzamelen en opslaan. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met gegevens over de drager van de pseudoniem. Er kan op elk moment bezwaar gemaakt worden tegen het verzamelen en de opslag van gegevens met uitwerking in de toekomst.

Klik hier, om van de registratie via de Econda ARP geweerd te blijven.


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google DoubleClick-cookies (Floodlights), een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Beide maken gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

DoubleClick-cookies bevatten geen persoonsgegevens. Soms bevat de cookie een extra, anonieme identificatiecode om een campagne te identificeren waarmee een gebruiker al eerder in contact is gekomen. Zodoende is het uitgesloten dat er met betrekking tot het webgedrag van een concrete persoon conclusies kunnen worden getrokken. Google is volgens het EU-U.S. Privacy Shield gecertificeerd.

Klik hier, om van de registratie via de Google Analytics geweerd te blijven.

Trbo
Op onze website worden gegevens verzameld en bewaard door trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München (http://www.trbo.com/), waarvan met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen aangemaakt worden om u gepersonaliseerde klantvoordelen te bieden. Daartoe kunnen cookies gebruikt worden die de herkenning van een webbrowser mogelijk maken. Deze gebruikersprofielen dienen om het gedrag van de bezoekers te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en beter aan de vraag aan te passen. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, die apart moet worden gegeven. U kunt hier op elk moment bezwaar tegen aantekenen door op de volgende links te klikken:

trbo activeren
trbo deactiveren

Kameleoon
Kameleoon is een SaaS-oplossing die A/B-tests en webpersonalisering mogelijk maakt. Klanten en partners van Kameleoon gebruiken de oplossing om beter te begrijpen hoe hun website gebruikt wordt evenals om hun klanten een optimale gebruikservaring te bieden. Kameleoon slaat daarbij geen persoonlijke gegevens op. U kunt het gebruik van Kameleoon echter te allen tijde herroepen door een klik op de volgende link: https://www.schiesser.com/nl/#kameleoonOptout=true

ChannelPilot
Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een onlinemarketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik gebeurt op basis van art. 6 lid 1 alinea 1 punt f. AVG. ChannelPilot gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals

 1. browsertype/-versie,

 2. referrer-URL (de eerder bezochte site),

 3. hostname van de computer die toegang tracht te krijgen (IP-adres),

 4. uur van de serveraanvraag,

worden in het algemeen naar een server van ChannelPilot in Duitsland verzonden en daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van ChannelPilot door uw browser wordt overgedragen, wordt niet met andere gegevens van ChannelPilot samengebracht. Bovendien wordt het IP-adres van ChannelPilot slechts voor een korte tijd (meestal maximaal 24 uur) tussentijds opgeslagen en daarna onleesbaar gemaakt. De tussentijdse opslag gebeurt zonder uitzondering om mogelijke klikfraude (Bot-Detection) op te sporen.

Op verzoek van de exploitant van de website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestaties van gelinkte onlinemarketingkanalen zoals idealo.de of Google-Shopping te evalueren. U kunt de opslag van de cookies door middel van een juiste instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij maken er u echter attent op dat u in dat geval misschien niet alle functies van de website volledig zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat ChannelPilot de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) verzamelt en dat ChannelPilot deze gegevens gebruikt, door de beschikbare opt-outmogelijkheid uit de volgende link te gebruiken: http://www.channelpilot.de/optout. Er wordt een opt-outcookie geplaatst die de gegevensverzameling bij uw volgende bezoek aan deze website verhindert. De opt-outcookie geldt alleen in de laatst gebruikte browser. Wist u de cookies in deze browser, dan moet u de opt-outcookie opnieuw plaatsen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met ChannelPilot vindt u onder http://www.channelpilot.de/datenschutz.

Feedback Service Usabilla
De website maakt gebruik van de service "Usabilla for websites" van SurveyMonkey Europe UC (2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd, Dublin 4, Ierland, hierna genoemd: "Usabilla"). Usabilla verzamelt de feedback van websitebezoekers en stelt ons zo in staat om het gebruik van onze website, evenals het optreden van fouten te analyseren en te verbeteren. Gegevens worden enkel verwerkt wanneer de gebruiker op de desbetreffende knop in het feedbackformulier klikt of actief deelneemt aan een enquête. Daarbij verzamelt Usabilla informatie zoals het gebruikte apparaat, besturingssysteem, browser, beeldschermresolutie en slaat deze op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Andere gegevens zoals het e-mailadres en de feedbacktekst worden enkel verzameld wanneer de gebruiker deze specifiek vermeldt. Cookies worden enkel uitsluitend gebruikt om in kaart te brengen of de gebruiker de website voor het eerst bezoekt (of niet) en of de gebruiker reeds een enquête te zien gekregen heeft. U kunt vervolgens het verzamelen van gegevens weigeren door de cookie uit uw browser te verwijderen. Voor meer informatie kunt u terecht op de how-to-site van Usabilla: https://support.usabilla.com/hc/en-us/articles/115003780472-Usabilla-cookies-and-localStorage.

Bing Ads
Op de website gebruiken wij technologieën van Bing Ads (bingads.microsoft.com), die door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”) worden gehost en geëxploiteerd. Daarbij wordt door Microsoft een cookie op uw eindapparaat gezet als u via een Microsoft-Bing-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Microsoft en wij kunnen op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina (“Conversion Site”) heeft bereikt. Wij komen daarbij alleen te weten hoeveel gebruikers er in totaal op een Bing-advertentie hebben geklikt en dan naar de Conversion Site werden doorgestuurd. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt via de cookie informatie waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Deze gebruiksprofielen dienen voor het analyseren van het bezoekersgedrag en worden gebruikt voor het tonen van reclameadvertenties. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt.

Wilt u niet dat er informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven is uitgelegd, dan kunt u weigeren om de hiertoe benodigde cookie te laten plaatsen – bijvoorbeeld door middel van de browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies algemeen uitschakelt. U kunt bovendien het verzamelen van de gegevens die door de cookie gegeneerd en aan uw gebruik van de website gerelateerd zijn, alsook het verwerken van die gegevens door Microsoft verhinderen door onder de volgende link http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out uw weigering te melden. Meer informatie over gegevensbescherming en over de gebruikte cookies bij Microsoft en Bing Ads vindt u op de website van Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google AdWords en Google Remarketing
Op de website maken wij bovendien gebruik van de zogenaamde Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Daarbij wordt door Google AdWords een cookie op uw eindapparaat gezet (“Conversion Cookie”) als u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. Wanneer u bepaalde pagina’s van onze site bezoekt en de cookie is nog niet vervallen, dan kunnen wij en Google zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze site werd doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords krijgt een andere cookie. Daardoor kunnen cookies niet via de websites van verschillende AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van de Conversion Cookies verzameld werd, dient om conversiestatistieken voor ons op te maken. Als AdWords-klant komen wij te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een site die van een Conversion-Tracking-Tag is voorzien. Wij krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Wilt u niet dat informatie over uw gedrag op de website in de Tracking-procedure wordt verwerkt, dan kunt u ook weigeren om de hiertoe benodigde cookie te laten plaatsen – bijvoorbeeld met behulp van de browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies algemeen deactiveert. U kunt cookies voor Conversion-Tracking ook deactiveren door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein “googleadservices.com” worden geblokkeerd.

Bovendien biedt Google u de mogelijkheid om het gebruik van cookies door Google voor reclamedoeleinden in de advertentievoorkeuren te deactiveren. Deze voorkeuren vindt u hier: https://www.google.com/settings/ads.

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te vragen: http://www.networkadvertising.org/choices.

Wij maken gebruik van de Remarketingtechnologie van Google. Door middel van Remarketing worden onze vroegere websitegebruikers door doelgerichte reclame op websites van derden inclusief Google opnieuw aangesproken. Welke gebruikers concreet worden aangesproken, bepaalt Google door middel van een tijdelijke koppeling van de hierboven beschreven gegevens van Google Analytics alsook van de individuele ID’s van de bij Google aangemelde gebruikers. Zodoende wordt het mogelijk om mededelingen te plaatsen op verschillende apparaten. De reclame op websites van derden inclusief Google gebeurt daarbij ook door het plaatsen van cookies.

U kunt het gebruik van cookies door Google in de toekomst verhinderen door de overeenkomstige instelling op de website http://www.google.com/settings/ads uit te voeren.

Meer informatie over Google Analytics en Google Remarketing vindt u onder http://www.google.com. De gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u onder http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

10. Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen websitetages over een oppervlakte worden beheerd. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit wil zeggen: Er worden geen cookies ingeschakeld en er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. De Google Tag Manager leidt tot andere tags, die op hun beurt eventueel gegevens registreren. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering uitgevoerd wordt, blijft ze voor alle tracking tags bestaan, voor zover deze met de Google Tag Manager werden geïmplementeerd.

Klik hier om van de registratie via de Google Tag Manager geweerd te blijven.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op:
https://support.google.com/tagmanager?hl=nl
https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy/

11. Social plug-ins

Onze website gebruikt social plug-ins (“plug-ins”) van verschillende sociale netwerken. Met behulp van deze plug-ins kunt u bijvoorbeeld inhoud delen of producten aanbevelen. De plug-ins zijn bij Schiesser standaard gedeactiveerd en verzenden dus geen gegevens.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken, alsook uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u lezen in de gegevensbeschermingsverklaring van de desbetreffende netwerken of websites. De links hiervan vindt u verderop.
Zelfs wanneer u niet bij de sociale netwerken bent aangemeld, kunnen gegevens van websites met actieve social plug-ins naar de netwerken worden verzonden. Door een actieve plug-in wordt bij elk bezoek aan de webpagina een cookie met een identificatie aangemaakt. Aangezien uw browser dit cookie bij elke verbinding met een netwerkserver ongevraagd mee verstuurt, kan het netwerk zo in principe een profiel aanmaken van welke websites de gebruiker die bij de identificatie hoort, heeft opgevraagd. En het zou dan ook zeer goed mogelijk zijn om deze identificatie later ook weer aan een persoon toe te wijzen - bijvoorbeeld wanneer deze zich later bij het sociale netwerk aanmeldt.

Op onze website gebruiken we volgende plug-ins:

Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram, Ekomi en Criteo.

11.1 Facebook

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt beheerd ("Facebook").
Wanneer u een webpagina van onze website opvraagt, die een Facebookplug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de server van Facebook. Facebook maakt de inhoud van de plug-ins direct aan uw browser over die deze in de website integreert. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie, dat u de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgevraagd. Indien u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld de "Like"-knop gebruikt of een commentaar schrijft, wordt de overeenkomstige informatie van uw browser direct naar Facebook verstuurd en daar opgeslagen.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook. Deze vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.
Indien u niet wenst dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website van Facebook afmelden.

Facebook Lead Ads
SCHIESSER utilise les Lead Ads de Facebook pour collecter les données de contact des personnes concernées afin de leur envoyer les newsletters de SCHIESSER ou d'autres informations. Les informations recueillies sont le nom complet et l'adresse électronique. Les données collectées liées à votre nom sont utilisées pour nous permettre de nous adresser personnellement à vous, et celles liées à votre adresse électronique nous permettent de vous envoyer les informations souhaitées par voie numérique. Les données que vous nous fournissez via Facebook Lead Ads sont utilisées exclusivement dans le but de vous contacter via l'adresse e-mail que vous nous avez indiquée. Vous pouvez vous opposer au stockage et à l'utilisation des informations obtenues via les publicités Facebook en envoyant votre objection aux coordonnées de contact de notre responsable de la protection des données.

11.2 Twitter

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Twitter, dat door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA wordt beheerd ("Twitter").
De link naar de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter vindt u hier: Gegevensbeschermingsverklaring van Twitter.
Als u deze Twitter-diensten en de dienst "Re-Tweet" gebruikt, worden de door u bezochte websites verbonden met uw Twitter-account en indien nodig ook aan andere gebruikers getoond. In het kader van deze procedure worden ook verschillende gegevens, misschien ook persoonsgegevens van u naar Twitter verstuurd. Als u bij Twitter bent aangemeld, wordt bijvoorbeeld aan Twitter ook de informatie verzonden dat u onze website heeft bezocht en indien nodig een van de plug-ins heeft gebruikt. Wij wensen u uitdrukkelijk erop te wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of slechts weinig kennis hebben van de categorieën van deze gegevens, de inhoud van deze gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Twitter. U vindt meer informatie hierover in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy.
Uw persoonlijke privacy-instellingen voor uw Twitter-account kunt u in uw accountinstellingen aanpassen op https://twitter.com/account/settings.

11.3Pinterest

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA wordt beheerd ("Pinterest"). De link naar de gegevensbeschermingsverklaring van Pinterest vindt u hier: Gegevensbeschermingsverklaring van Pinterest.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, alsook uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

11.4 Youtube

Wij gebruiken plug-ins van de website YouTube, die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt beheerd ("YouTube").
Als u met uw YouTube-account bent aangemeld en deze website of zijn inhoud met uw YouTube-profiel verbindt, worden in het kader van deze procedure ook verschillende gegevens, misschien ook persoonsgegevens over u naar Google verstuurd. Zo wordt ook bij Google bekend dat u onze website heeft bezocht. Wij wensen u uitdrukkelijk erop te wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of weinig kennis hebben van de categorieën van deze gegevens, de inhoud van deze gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Google. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube of Google op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

11.5 Instagram

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Instagram, dat door Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA wordt beheerd ("Instagram").
Als u met uw Instagram-account bent aangemeld en deze website of zijn inhoud met uw Instagram-profiel verbindt, worden in het kader van deze procedure ook verschillende gegevens, misschien ook persoonsgegevens over u naar Instagram verstuurd. Zo is ook bij Instagram bekend dat u onze website heeft bezocht. Wij wensen u uitdrukkelijk erop te wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of slechts weinig kennis hebben van de categorieën van deze gegevens, de inhoud van deze gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Instagram. U vindt meer informatie hierover in het gegevensbeschermingsverklaring van Instagram op: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

11.6 Ekomi

Opdat u productevaluaties zou kunnen uitvoeren, hebben wij in onze onlineshop een evaluatiesoftware van de aanbieder eKomi Ltd. (“eKomi”) opgenomen. Via eKomi kunt u een evaluatie met betrekking tot uw tevredenheid over onze service en/of onze producten maken. Wij zullen u na uw bestelling een e-mail sturen (eventueel ook via eKomi) waarin wij u vragen uw evaluatie te geven. Ten behoeve hiervan worden aan eKomi persoonsgegevens ter beschikking gesteld (rechtsbasis is hier art. 6 lid 1 punt b of f AVG). Meer details over de gegevensbescherming van eKomi vindt u op www.ekomi.de/de/datenschutz. U kunt het gebruik van uw gegevens hiervoor op elk moment weigeren.

Tijdens uw evaluatie via eKomi kunt u het e-mailadres opgeven waarop wij later met u contact kunnen opnemen. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld op uw feedback ingaan, uw vragen beantwoorden of andere bijstand verlenen. Wij maken er u attent op dat het verstrekken van het e-mailadres en ook andere gegevens vrijwillig gebeurt en onderworpen is aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van onze dienstverlener eKomi. Voor de behandeling van de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan eKomi bezorgt, is eKomi als enige verantwoordelijk.

11.7 Criteo

Onze website maakt gebruik van cookies/reclame-ID’s voor reclamedoeleinden. Daardoor kunnen wij onze reclame tonen aan bezoekers die interesse hebben in onze producten op partnerwebsites, apps en e-mails. Re-targetingtechnologieën gebruiken cookies of reclame-ID’s en tonen reclame op basis van uw eerdere browsegedrag. Om deze reclame, gebaseerd op uw interesses te weigeren, gelieve de volgende websites te raadplegen:

 1. http://www.networkadvertising.org/choices/

 2. http://www.youronlinechoices.com/

Wij kunnen informatie, zoals technische identificatiecodes uit uw aanmeldingsinformatie op onze website of op ons CRM-systeem, met betrouwbare reclamepartners uitwisselen. Daardoor kunnen uw apparaten en/of omgevingen worden gekoppeld en kan u een naadloze gebruikerservaring met de door u gebruikte apparaten en omgevingen worden aangeboden. Meer details over deze koppelingsmogelijkheden zijn terug te vinden in de richtlijn betreffende de gegevensbescherming die u in de bovengenoemde platformen of in de onderstaande toelichtingen vindt.
Gegevensbeschermingsbeleid van Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy.

12. Affiliate marketing

nonstoppartner .net smart tracking wordt aangeboden door Hearts & Science München GmbH, Blumenstraße 28, 80331 München, Duitsland. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen resp. de analyse van uw gegevens door deze tool door gebruik te maken van de opt-out procedure die beschikbaar is via de volgende link: https://www.nonstoppartner.net/#optout

Schiesser verwerkt uw persoonsgegevens voor het voeren van een affiliate marketing campagne. Op die manier kunnen we nagaan welke derde aanbieder van websites, apps of andere technologieën potentiële klanten doorverwijst naar onze websites en apps ("referrer") en hem als tegenprestatie voor deze verwijzing een commissie betalen. Wij streven hierbij het rechtmatige belang na om een online reclamecampagne te voeren die prestatiegerelateerd vergoed wordt. We werken samen met Awin dat ons ondersteunt om deze affiliate marketing campagne te realiseren. De verklaring inzake de gegevensbescherming van Awin vindt u hier. Ze bevat informatie over uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door Awin. In een aantal gevallen kan Awin een beperkt profiel over u bijhouden. Dit zal echter noch uw identiteit, noch uw online-gedrag of andere persoonlijke kenmerken openbaar maken. Dit profiel dient alleen om te identificeren of een transmissie op één toestel begonnen is en en op een ander toestel afgesloten werd. In een aantal gevallen kunnen Awin en de referrer van de potentiële klant uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken om de affiliate marketing campagne samen met ons te voeren. Eveneens ontvangen wij persoonlijke gegevens van potentiële klanten van Awin en de referrers, die kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: cookie-gegevens, gegevens met betrekking tot de website, app of technologie, van waar een potentiële klant werd doorverwezen naar ons en technische informatie over het door u gebruikte toestel.

13. Affiliprint

Schiesser GmbH maakt gebruik van de diensten van Affiliprint. Om het resultaat dat door deze dienst kan worden gemeten te kunnen compenseren, moet er een match worden gemaakt tussen de uitgever die de bezoeker een vouchercode heeft verstrekt en de transactie die met de vouchercode is gegenereerd.

Om van deze service gebruik te kunnen maken, stellen wij aan Affiliprint beperkte transactiegegevens ter beschikking. De volgende gegevens vallen onder de AVG; 1) gepseudonimiseerde transactie-ID's en/of unieke vouchercodes. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en enkel door ons gebruikt voor validatiedoeleinden. 2) Uw IP-adres wordt eveneens via het technische proces doorgegeven aan Affiliprint. Dit IP-adres wordt enkel opgeslagen in het systeem van Affiliprint voor kwaliteitscontrole en fraudebestrijding en wordt niet doorgegeven aan derden.

De diensten van Affiliprint worden NIET gebruikt om gedragsprofielen van verbruikers op te maken. Er werd met Affiliprint een verwerkingscontract afgesloten voor het opslaan en de verwerking van deze transactiegegevens.

14. Cadeaubonaanbiedingen van Sovendus GmbH

Voor de keuze van een voor u interessante cadeaubonaanbieding maken wij de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld over aan Sovendus Gmbh, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 lid 1 f GDPR). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt gebruikt ter overweging van een eventueel verzet tegen reclame van Sovendus (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 c GDPR). Sovendus gebruikt het IP-adres uitsluitend voor gegevensbeveiliging en anonimiseert dit in het algemeen na zeven dagen (art. 6 lid 1 f GDPR). Bovendien maken wij voor boekhoudingsdoeleinden gepseudonimiseerd het ordernummer, het bestelbedrag met munteenheid, de sessie-ID, de couponcode en de tijdstempel aan Sovendus over (art. 6 lid 1 f GDPR). Wanneer u in een cadeaubonaanbieding van Sovendus bent geïnteresseerd, en er voor uw e-mailadres geen bezwaar voor reclame is, en u in dit geval op de getoonde cadeaubanner klikt, versturen wij uw aanspreektitel, naam en e-mailadres versleuteld naar Sovendus voor de voorbereiding van de cadeaubon (art. 6 lid 1 b, f GDPR).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online gegevensbeschermingsverklaring onder www.sovendus.de/datenschutz of onder www.sovendus.at/datenschutz.

15. Cookies

 1. Algemeen
  Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Het gaat hier om kleine tekstbestanden, die op uw eindtoestel worden gearchiveerd. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden op het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, opnieuw gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindtoestel en maken het ons en onze partnerondernemingen mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek opnieuw te herkennen (blijvende cookies). Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren en de toegang tot onze website te analyseren. Bovendien geven wij informatie over uw websitegebruik door aan onze partners voor sociale media, reclame en analyses.

 2. Toestemming
  Met de bevestiging via de toestemmingsknop op de startpagina kunt u het gebruik van cookies volgens het type cookies en ook afzonderlijke cookies van de respectievelijke aanbieders accepteren. De toestemming voor het gebruik van cookies, die niet dwingend zijn voor de werking van de website kunt u op elk ogenblik met uitwerking in de toekomst herroepen. Gebruik hiervoor de herroepingsknop "cookies weigeren". Indien u de cookies niet aanvaardt, kan de functionaliteit van onze website echter beperkt zijn.

 3. Regeling na de toestemming
  Voor de rest kunt u cookies, voor zover u akkoord gegaan bent met het gebruik ervan, naar wens regelen en/of wissen. Hoe dat kan, verneemt u bv. hier: AllAboutCookies.org. U kunt alle cookies die op uw computer werden gearchiveerd, wissen en de meeste browsers zodanig aanpassen dat het archiveren van cookies wordt verhinderd. Dan moet u misschien, bij elk bezoek aan een pagina, enkele instellingen manueel uitvoeren en de vermindering van sommige functies erbij nemen. Gelieve bijkomend de volgende letter d. te bekijken.

 4. Wettelijke basis
  Wij gebruiken cookies op basis van art. 6 lid. 1 sub a) GDPR als wettelijke basis. Zoals onder de punten a-c beschreven, zijn van onze kant gerechtvaardigde belangen aanwezig voor het gebruik van cookies en is het gebruik van cookies noodzakelijk voor het bereiken van deze belangen (bijvoorbeeld gerechtvaardigd belang voor de analyse van het gebruikersgedrag om zowel de webaanbieding als de reclame ervan te optimaliseren). Wij hebben gecontroleerd of de overwegende belangen van de bezoekers van onze website het gebruik van cookies verwachten, en zijn bij het algemene overzicht van deze afweging tot de vaststelling gekomen dat dit niet het geval is.

 5. Usercentrics
  De ontvanger van uw gegevens in de zin van art. 13. paragraaf 1 e) AVG is Usercentrics GmbH. In het kader van de orderverwerking draagt SCHIESSER persoonlijke gegevens (gegevens waarvoor toestemming is verleend) over aan Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München, die hierbij als opdrachtgever optreedt. Onder gegevens waarvoor toestemming is verleend, worden de volgende gegevens verstaan: datum en tijd van het bezoek resp. de toestemming/intrekking, apparaatinformatie, geanonimiseerd IP-adres. De verwerking van de gegevens gebeurt met het oog op een wettelijke verplichting (verplichting om bewijs te leveren volgens art. 7, paragraaf 1, AVG) en de daaraan verbonden documentatie over de toestemming en dus op grond van art. 6, paragraaf 1, letter c) AVG. Voor de opslag van de gegevens wordt lokale opslag gebruikt. De toestemmingsgegevens worden 3 jaar bewaard. De gegevens worden in de Europese Unie opgeslagen. Meer informatie over de verzamelde gegevens en contactmogelijkheden vindt u op https://usercentrics.com/privacy-policy/.
  Gelieve ook te letten op de respectievelijke details van de cookies in de cookie-instellingen, die u volgens art. 13 AVG specifiek informeren over doel, verzamelde gegevens, opslagtermijn enz.
  Naar privacy- en cookie-instellingen

16. Kredietwaardigheidscontrole

Wij geven de persoonsgegevens die wij in het kader van een bestelling hebben verzameld met betrekking tot de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van deze zakelijke relatie, alsook gegevens over niet-contractueel of frauduleus gedrag, indien nodig door aan CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München.

De wettelijke basis van deze doorgifte is artikel 6, lid 1, punt 1, onder b) en f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De uitwisseling van gegevens met CRIF Bürgel GmbH dient ook om te beantwoorden aan wettelijke verplichtingen om kredietwaardigheidscontroles uit te voeren (§§ 505a en 506 van het Duitse burgerlijk wetboek).

CRIF Bürgel GmbH verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze ook met het oog op profilering (scoring) om haar samenwerkingspartners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland alsmede, indien van toepassing, in andere derde landen (voor zover hiervoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat) informatie te verstrekken. Dit dient onder andere voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Meer informatie over de activiteiten van CRIF Bürgel GmbH is te vinden in hun informatieblad of online op https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

17. Wissen

De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist wanneer u uw toestemming met het oog op opslag herroept, wanneer uw kennis voor de uitoefening van het doel waarvoor de opslag wordt nagestreefd, niet meer noodzakelijk is of indien de opslag om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is. Als er wettelijke bepalingen omtrent bewaring zijn die het wissen van gegevens afkeuren, worden de gegevens geblokkeerd in plaats van gewist.

18. Uw rechten

U kunt in het bijzonder inlichtingen vereisen over de doelstellingen van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens openbaar werden of worden gemaakt, de voorziene bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking of tegenstrijdigheid, het bestaan van een recht op het indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons werden verzameld, of over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling en eventueel bewijskrachtige informatie over de details ervan.
Indien uw gegevens bij ons niet correct zouden zijn, kunt u natuurlijk een rechtzetting of een vervollediging van uw gegevens eisen.
U kunt ook eisen om uw gegevens te wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De wens om gegevens te wissen, zullen wij onmiddellijk vervullen, maar we moeten echter natuurlijk eventueel geldende juridische bewaringsbepalingen in acht nemen.
U kunt eveneens eisen dat uw persoonsgegevens slechts beperkt worden verwerkt, indien u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is, maar u bedankt voor het wissen van de gegevens en indien wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of indien u conform art. 21 GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u deze op elk moment met uitwerking in de toekomst herroepen.
U heeft ook recht op overdraagbaarheid van gegevens. Bij een overeenkomstige aanvraag van uwentwege zullen wij u uw gegevens ter beschikking stellen in een formaat dat leesbaar is voor de computer.
Recht van bezwaar: Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 blz. 1 sub f GDPR, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 21 GDPR, mits er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie of indien het bezwaar betrekking heeft op directe reclame. In het laatstgenoemde geval heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat wij zullen toepassen zonder een bijzondere situatie te specificeren. Indien u bezwaar wenst te maken, met name tegen directe reclame, kunt u zich wenden tot de hier vermelde contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.
Alle aanvragen voor informatie, vragen naar inlichtingen, aanvragen voor wissen van gegevens enz. of bezwaren voor gegevensverwerking kunt u richten aan de onderstaande contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming.
Als u niet akkoord gaat met onze gegevensverwerking heeft u het recht om u bij een inspectiedienst voor gegevensbescherming te beklagen.

De bevoegde inspectiedienst voor gegevensbescherming is voor ons:

De federale functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Wij zouden het echter waarderen mocht u eerst met ons een gesprek aangaan, zodat wij mogelijke onduidelijkheden of onzekerheden gezamenlijk kunnen ophelderen.

19. Links

Voor zover u externe links gebruikt die in het kader van onze internetpagina’s worden aangeboden, heeft deze gegevensbeschermingsverklaring geen betrekking op deze links.

Wanneer wij links op andere websites aanbieden, doen wij ons best om te garanderen dat ook voor deze links onze veiligheids- en gegevensbeschermingsnormen worden nageleefd. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en veiligheid door andere aanbieders. Gelieve bijgevolg hiervoor de gegevensbeschermingsverklaringen op de internetpagina’s van de andere aanbieders te raadplegen.

20. Overdracht van gegevens aan derden of in een derde land

Wij maken uw gegevens niet over aan derden zonder een wettelijke basis. Uw gegevens maken we ook niet over aan een derde land, behalve wanneer u zich zelf in een derde land bevindt of wanneer de regeling van contracten de overdracht van uw gegevens in een derde land vereist. Uitzonderingen zijn wellicht de analysetools die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd (zie punten 8 en 9).

21. Kinderen en jongeren

Zonder toestemming van hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken moeten personen onder de 18 jaar ons in principe geen persoonsgegevens meedelen. Bovendien wijzen wij er uitdrukkelijk op dat wij persoonsgegevens van kinderen en jongeren noch expliciet opvragen, noch verzamelen of aan derden overmaken.

22. Gegevensveiligheid

Wij onderhouden de huidige technische maatregelen om de gegevensveiligheid te garanderen, vooral ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen gevaren bij gegevensoverdracht en tegen kennisverwerving door derden. Deze maatregelen worden telkens aan de huidige toestand van de techniek aangepast.

23. Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, voor zover dat noodzakelijk wordt wegens de technische ontwikkeling of wijziging van de wetgeving. In deze gevallen zullen wij ook dienovereenkomstig onze gegevensbeschermingsverklaring aanpassen. Gelieve dus steeds de huidige versie van onze gegevensbeschermingsverklaring in acht te nemen.

24. Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

Er gebeurt geen geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering.

25. Aanspreekpunt bij vragen over gegevensbescherming

Indien u verdere vragen heeft over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor gegevensbescherming:

SCHIESSER GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Schützenstraße 18
78315 Radolfzell
Duitsland

of per e-mail: datenschutz@schiesser.com.


Deze versie hebben wij zorgvuldig uit het Duits vertaald. We zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de vertaling. Bij twijfel geldt de oorspronkelijke Duitse tekst.

Naar boven