Privacybeleid

Naar privacy- en cookie-instellingen

Privacyverklaring – SCHIESSER Online Shop (Stand: 14-06-2023)

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze Online Shop 'SCHIESSER Online Shop' en voor onze onderneming SCHIESSER GmbH. We willen graag dat u zich veilig en op uw gemak voelt wanneer u onze websites bezoekt. Daarom is de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk voor ons. We hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en andere wettelijke voorschriften door ons en door onze dienstverleners worden nageleefd.

De volgende privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over onze omgang met het verzamelen, gebruiken, verwerken en doorgeven van uw persoonlijke gegevens. Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten, bijvoorbeeld als u alleen maar meer wilt weten over onze producten en de bijbehorende pagina's wilt bezoeken. Het bekijken/opvragen van onze homepage en het bekijken/opvragen van bestanden die op de homepage zijn vermeld wordt geregistreerd. De opslag is enkel voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden bedoeld. Gegevens die bewaard worden: De naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van opvragen, de hoeveelheid verzonden data, melding van succesvol opvragen, webbrowser en het domein dat de aanvraag verstuurt. Hierbij worden echter geen persoonlijke gegevens door u verzonden en deze informatie wordt apart van eventuele persoonlijke gegevens die zijn verzonden opgeslagen. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computer geregistreerd.

1. CONTACTGEGEVENS

U kunt ons als volgt bereiken:

SCHIESSER GmbH
Schützenstraße 18
Postfach 15 20
78305 Radolfzell
DUITSLAND

Tel. +49 (0) 7732/90-0
Fax +49 (0) 7732/90-65 55

URL: www.schiesser.com
E-Mail: info@schiesser.com

2. VERWERKING VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw identiteit. Hieronder vallen bijv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over welke van uw gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Een wettelijke of contractuele verplichting voor het beschikbaar stellen van de hierna genoemde gegevens bestaat niet. Niettemin is de beschikbaarstelling voor de hierna vermelde doeleinden noodzakelijk. Indien de genoemde gegevens niet ter beschikking gesteld worden, kunnen wij helaas geen aanvragen, bestellingen, reclame-maatregelen, deelname aan prijsvragen e.d. uitvoeren.

3. DOEL, GEBRUIK EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS EN DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGRONDSLAGEN

Voor zover u ons persoonsgegevens in de online-shop verstrekt, verwerken en gebruiken wij deze om uw bestelling te verwerken (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1b van de AVG), om uw vragen te beantwoorden (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1b van de AVG), voor prijsvragen (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1b van de AVG), voor reclamedoeleinden (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1a en f van de AVG), met name het versturen van nieuwsbrieven voor zover u hiervoor apart toestemming hebt gegeven om u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen of om informatie- en communicatiesystemen te gebruiken evenals in het kader van wettelijke vereisten (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1a en f van de AVG).

Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of verzonden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw bestelling, bijvoorbeeld voor het transport van de bestelde goederen of als u eerder toestemming hebt gegeven voor de doorgifte. Deze derden mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Verder behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens te vergelijken of aan te vullen met de gegevens die wij voor hetzelfde doel van derden ontvangen.

Wij maken persoonlijke gegevens over u bekend als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1c van de AVG) of als we daartoe verplicht zijn door een rechterlijke beslissing of als de openbaarmaking noodzakelijk is om onze Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of te beschermen (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1f van de AVG). Dit geldt eveneens met betrekking tot de verwerking van de gegevens.

De gegevens worden niet bekendgemaakt voor commerciële doeleinden. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverleners zijn door ons verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. De toegang tot persoonlijke gegevens door onze medewerkers is beperkt tot die werknemers die de betreffende gegevens nodig hebben vanwege hun professionele taken.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens door alle technische en organisatorische maatregelen zo op te slaan dat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kan een volledige beveiliging van gegevens niet door ons worden gegarandeerd, daarom raden wij u aan om vertrouwelijke informatie per post te verzenden..

4. GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

 1. Contactformulier
  In our "contact form", the information listed is requested from you, for example your enquiry, surname, first name, email address, telephone number, etc. You can find further information about this form under point 5.
 2. Aanmelding voor de nieuwsbrief
  Door u te abonneren op de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming gebruikt voor eigen reclamedoeleinden. Meer informatie over het onderwerp nieuwsbrieven is te vinden in punt 6.
 3. Herroepingsformulier
  Met het herroepingsformulier kunt u een overeenkomst herroepen. In dit formulier moet u bepaalde gegevens in de velden invullen waaronder met name de verplichte velden: e-mailadres, aanspreekvorm, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, ordernummer, artikelnummer(s), de datum waarop u de producten hebt ontvangen.
 4. Cadeaubon
  Via het formulier 'Cadeaubon' kunt u per e-mail een cadeaubon naar uzelf of iemand anders laten sturen. Hier wordt eerst informatie gevraagd over degene die de cadeaubon geeft en naar wie hij wordt verzonden. Ook wordt er naar een persoonlijk bericht gevraagd. Bovendien nog het e-mailadres waarnaar de cadeaubon moet worden verzonden. In het verdere verloop van de bestelling van de cadeaubon worden dan de gegevens onder punt f opgevraagd.
 5. Sollicitatie
  Informatie over sollicitaties is te vinden in punt 7.
 6. Bestellen en/of registreren
  Wanneer u in onze online shop artikelen bestelt zonder hiervoor een account aan te maken, hebben wij voor de verwerking de volgende gegevens van u nodig: voornaam, achternaam, adres, factuuradres, eventueel een afwijkend afleveradres, uw geboortedatum en uw e-mailadres. Het is ook mogelijk om een klantaccount aan te maken. Om uw persoonlijke klantaccount aan te maken, hebben we de volgende informatie van u nodig: achternaam, voornaam, adres, uw e-mailadres en een vrij te kiezen wachtwoord. Door op de knop 'Registreren' te drukken, worden uw gegevens opgeslagen in onze database. Na de registratie ontvangt u automatisch een bevestiging per e-mail dat uw klantaccount is aangemaakt. Het e-mailadres dat u opgeeft en het gekozen wachtwoord dienen ook als toegangscode voor het klantaccount. U hebt de mogelijkheid om uw gegevens op elk moment in uw klantaccount te wijzigen. Toegangscode en wachtwoord moeten geheim worden gehouden en mogen niet aan derden worden bekendgemaakt. U bent verplicht om uw toegangscode en wachtwoord te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. De bovengenoemde adresgegevens voor een bestelling worden ook opgeslagen in uw klantaccount.

  Tenslotte vragen wij van u bij een bestelling de betalingswijze.

 7. Prijsvragen
  Voor prijsvragen vragen wij uw gegevens zodat wij, indien u gewonnen hebt, contact met u kunnen opnemen. Dat zijn bijvoorbeeld aanspreekvorm, voornaam, achternaam, uw e-mailadres. U mag ons natuurlijk ook uw geboortedatum geven, dat helpt ons om onze prijsvragen in de toekomst beter te plannen. In het kader van de deelname aan prijsvragen kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Let daarbij op de bovengenoemde aanwijzingen.

5. CONTACTFORMULIER

De gegevens die wij in het kader van het contactformulier verzamelen en verwerken, gebruiken we alleen om contact met u op te nemen over de daar aangegeven wensen of om u te voorzien van informatiemateriaal of om uw verzoek te verwerken. Daarbij vragen we de volgende toestemming:
"Door op 'Verzenden' of 'Formulier verzenden' te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om contact op te nemen of om mijn aanvraag te verwerken. Hierbij neem ik ook de informatie en uitleg in de privacyverklaring in acht en accepteer deze, met name de informatie onder het punt 'Contactformulier'.

6. NIEUWSBRIEF

Wij bieden de mogelijkheid om u via de nieuwsbrief te informeren over de laatste modetrends, onze actuele koopjes en interessante acties in onze online-shop en acties in onze SCHIESSER-stores en Factory Outlet Centers.
Door u te abonneren op de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming gebruikt voor eigen reclamedoeleinden. Daarbij vragen we de volgende toestemming:
„Door bijvoorbeeld op 'Aanmelden', 'de blauwe pijl' e.d. te klikken, ga ik ermee akkoord de nieuwsbrief of gepersonaliseerde reclame van SCHIESSER GmbH te ontvangen en accepteer ik hierbij ook de informatie en uitleg in de privacyverklaring, met name de informatie onder het punt 'Nieuwsbrief'. Ik kan mijn toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken."
Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van gespecialiseerde dienstverleners aan wie wij de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens doorgeven. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en volgens onze aanwijzingen. De naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming en de nodige veiligheidsmaatregelen worden door ons gegarandeerd. De bovengenoemde toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief per e-mail kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u uw toestemming kunt intrekken. Uit voorzorg willen wij u erop wijzen dat de ontvangst en/of afmelding van de nieuwsbrief meestal geen andere kosten met zich meebrengt dan de kosten voor overdracht volgens het basistarief. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin de vandaag gebruikelijke flatrates niet meer van toepassing zijn (bijvoorbeeld in niet-Europese landen e.d.).

7. SOLLICITATIE

Mocht u bij ons willen solliciteren, dan horen wij dat graag. Ten behoeve van de sollicitatie stelt u ons de voor een sollicitatie gebruikelijke persoonsgegevens ter beschikking, graag per post of ook per e-mail. Rechtsgrondslag is hier § 26 lid 1 zin 1 van de AVG.
U gaat dan akkoord met de verwerking en overdracht van uw gegevens aan ons uitsluitend voor het sollicitatieproces. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor het verwerken van uw sollicitatie. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Een overdracht aan derden vindt niet plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Als u uw online-sollicitatie niet in stand wilt houden, kunt u deze op elk moment schriftelijk intrekken. Na beëindiging van de sollicitatieprocedure of als u uw sollicitatie intrekt, worden uw gegevens die in het kader van de sollicitatie zijn verstrekt, verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften.
Wanneer wij u op dit moment geen passende vacature kunnen aanbieden en wij het voor mogelijk houden dat uw sollicitatie in een later stadium voor ons interessant kan zijn, bieden wij u graag aan om uw sollicitatie te bewaren en op te slaan. Hiervoor vragen wij u in het sollicitatieformulier of eventueel later in een aparte e-mail of per post om uw toestemming (volgens artikel 6 lid 1a van de AVG). U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze opslag, met als gevolg dat uw gegevens onmiddellijk en onherroepelijk worden verwijderd.

8. ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Interne ontvangers:

 1. Gespecialiseerde afdelingen en personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en de bovengenoemde doeleinden

Externe ontvangers (naast de ontvangers die reeds in deze informatie worden beschreven, kunnen we evt. gegevens doorgeven aan met name de volgende externe ontvangers (orderverwerkers en derden), maar alleen als hier een wettelijke basis voor is (in het bijzonder volgens art. 6 lid 1a, b, c of f van de AVG, zie hierboven) of als er juridisch dwingende redenen zijn):

 1. dienstverlenende bedrijven die noodzakelijk zijn voor onze eigen dienstverlening (in het bijzonder IT-dienstverleners, adviesbureaus)

 2. bedrijven/instellingen die ons ondersteunen bij het afdwingen van onze vorderingen (bijv. incassobureaus)

 3. overheidsinstanties en -instellingen (gezondheidsautoriteiten, rechtbanken)

 4. opsporingsinstanties (politie, openbaar ministerie)

 5. plaatsvervangende personen

9. GEBRUIK VAN ANALYSETOOLS

Econda Analytics
In onze online-shop worden met technologieën van ECONDA GmbH (www.econda.de) gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen sessie-cookies worden gebruikt die echter alleen gegevens in pseudonieme vorm verzamelen en opslaan. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem. Tegen de gegevensverzameling en -opslag kan op elk moment bezwaar worden gemaakt met werking voor de toekomst.
Econda ARP
Voor een op de behoefte afgestemde vormgeving en voor de optimalisering van deze website worden door oplossingen en technologieën van Econda GmbH geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en op basis van deze gegevens gebruiksprofielen met behulp van pseudoniemen opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruiksprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker gekoppeld aan gegevens van de drager van het pseudoniem. Met name worden IP-adressen direct na het verzamelen onherkenbaar gemaakt zodat het niet mogelijk is om gebruiksprofielen aan IP-adressen te koppelen. De analyse van het gebruikersgedrag vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Bezoekers van deze website kunnen op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag met werking voor de toekomst. Het bezwaar geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop de cookie werd geplaatst. Herhaal deze procedure zo nodig op alle apparaten/toestellen. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw aanvragen naar Econda verzonden. Klik hier om uitgesloten te worden van de registratie via Econda ARP. function delete_cookie(name,_domain) { document.cookie = name + '=; Domain=' + _domain + ';Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;'; } function setEmosOptOutCookie(cname, cvalue, exdays) { var delcookies = ["emos_jcsid", "emos_jcvid", "emos_jckamp", "emos_pv", "emos_postview"]; var domain = ".schiesser.com"; var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000)); var expires = "expires="+ d.toUTCString(); document.cookie = cname + '=' + cvalue + ';Domain=' + domain + ';Path=/;' + expires + ';'; for (var i in delcookies){ delete_cookie(delcookies[i],domain); }}

Google Analytics
Voorzover u toestemming hebt gegeven, wordt op deze website Google Analytics 4 gebruikt, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke instantie voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google').

Omvang van de verwerking Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee het gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. De door middel van de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard ingeschakeld. Vanwege de IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag vastgelegd in de vorm van 'events'. Events kunnen zijn:

 1. pageviews
 2. eerste bezoek aan de website
 3. start van de sessie
 4. uw 'klikpad', interactie met de website
 5. scrolls (telkens wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina (90%) scrolt)
 6. klikken op externe links
 7. interne zoekopdrachten
 8. interactie met video's
 9. downloads
 10. bekeken/aangeklikte advertenties
 11. taalinstelling

Bovendien wordt geregistreerd:

 1. uw geschatte locatie (regio)
 2. uw IP-adres (in verkorte vorm)
 3. technische informatie over uw browser en de apparaten die u gebruikt (bijv. taalinstelling, beeldschermresolutie)
 4. uw internetprovider
 5. de referrer-URL (via welke website of advertentie u op deze website bent gekomen)

Doel van de verwerking
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw pseudonieme gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Ontvangers
Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn

 1. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als opdrachtverwerker volgens art. 28 AVG)
 2. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
 3. Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
Het is niet uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten toegang hebben tot de gegevens die bij Google zijn opgeslagen

Overdracht naar derde landen
Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen vergelijkbare standaard voor gegevensbescherming is die aan de Europese norm voldoet, hebben we met de dienstverlener overeenkomsten volgens EU-model afgesloten om een adequaat niveau van gegevensbescherming tot stand te brengen. Het moederbedrijf van Google Ireland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. De overdracht van gegevens naar de VS en eventuele toegang van Amerikaanse autoriteiten tot de bij Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS wordt momenteel vanuit het oogpunt van gegevensbescherming beschouwd als een derde land. U hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. Eventueel hebt u geen recht op beroep tegen toegang door autoriteiten.

Bewaartermijn
De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 2 [OF: 14 maanden] automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, vindt automatisch één keer per maand plaats.

Rechtsgrondslag
Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 zin 1a van de AVG.

Herroeping
U kunt uw toestemming op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen te openen en uw keuze daar te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking blijft hierdoor onaangetast.

U kunt het opslaan van Google-cookies ook voorkomen door de instelling van uw browser-software aan te passen. Wanneer u uw browser echter zo configureert dat alle cookies worden geweigerd, kan de functionaliteit op deze en andere websites beperkt zijn. U kunt daarnaast voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door

a. uw toestemming voor het plaatsen van cookies niet te geven of
b. de browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics HIER te downloaden en te installeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en gegevensbescherming bij Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en op https://policies.google.com/?hl=nl

Trbo
Op onze website worden door trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München (http://www.trbo.com/) gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt om u gepersonaliseerde klantvoordelen te bieden. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en af te stemmen op de vraag. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, die afzonderlijk moet worden verleend. U kunt hier op elk moment bezwaar tegen maken door op de volgende links te klikken:
trbo activeren trbo deactiveren
Kameleoon
Kameleoon is een SaaS-oplossing die A/B-testen en web-personalisatie mogelijk maakt. Klanten en partners van Kameleoon gebruiken de oplossing om een beter begrip te krijgen van hoe hun website wordt gebruikt en om hun klanten een geoptimaliseerde gebruikerservaring te bieden. Kameleoon slaat hierbij geen persoonlijke gegevens op. U kunt echter op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van Kameleoon door op de volgende link te klikken: https://www.schiesser.com/en/#kameleoonOptout=true
ChannelPilot
Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een online-marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 zin 1f van de AVG. ChannelPilot maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals

 1. • browsertype/-versie,

 2. • referrer-URL (de hiervoor bezochte pagina),

 3. • hostnaam van de aanvragende PC (IP-adres),

 4. • tijdstip van de serveraanvraag

worden in de regel verzonden naar een server van ChannelPilot in Duitsland en daar opgeslagen. Het in het kader van ChannelPilot door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ChannelPilot. Bovendien wordt het IP-adres door ChannelPilot slechts voor een korte periode (meestal maximaal 24 uur) tijdelijk opgeslagen en vervolgens onherkenbaar gemaakt. De tussentijdse opslag wordt uitsluitend uitgevoerd voor het detecteren van mogelijke klikfraude (bot-detection).

In opdracht van de exploitant van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de performance van gelieerde online-marketingkanalen zoals idealo.de of Google Shopping te evalueren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in uw browser-software in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door ChannelPilot en de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot voorkomen door gebruik te maken van de opt-out optie die beschikbaar is via de volgende link: http://www.channelpilot.de/optout. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst zodat uw gegevens in de toekomst niet meer worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in de laatst gebruikte browser. Wanneer u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met ChannelPilot vindt u op www.channelpilot.com/en/privacy-policy/.
Feedback Service Usabilla
De website maakt gebruik van de service 'Usabilla for Websites' van SurveyMonkey Europe UC (2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd, Dublin 4, Ireland, hierna: 'Usabilla'). Usabilla verzamelt feedback van bezoekers van de website om ons in staat te stellen het gebruik van onze website en eventuele fouten te analyseren en te verbeteren. De informatie wordt alleen verwerkt als de gebruiker op de betreffende knop in het feedback-formulier klikt of actief deelneemt aan een onderzoek. Daarbij verzamelt Usabilla informatie zoals apparaat, besturingssysteem, browser, schermresolutie en slaat deze op in een gepseudonimiseerd gebruiksprofiel. Andere gegevens zoals e-mailadres en feedback-tekst worden alleen verzameld als de gebruiker dit actief aangeeft. De cookies worden alleen geplaatst om te registreren of de gebruiker de website voor het eerst bezoekt (of niet) en of de gebruiker al een vragenformulier heeft bekeken. U kunt daarna bezwaar maken tegen deze verzameling door de cookie uit uw browser te verwijderen. Meer informatie vindt u op de how-to pagina van Usabilla: https://support.usabilla.com/hc/en-us/articles/115003780472-Usabilla-cookies-and-localStorage.
Bing Ads
Op de website maken we gebruik van technologieën van Bing Ads (bingads.microsoft.com) die worden geleverd en beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ('Microsoft'). Microsoft plaatst een cookie op uw apparaat als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent gekomen. Microsoft en wij kunnen op deze manier zien of iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website werd doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina ('conversion site') heeft bereikt. We zien alleen het totaal aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens naar de conversion site is doorgestuurd. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt via de cookie informatie waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om geschikte advertenties te tonen. Er wordt geen persoonlijke informatie met betrekking tot de identiteit van de gebruiker verwerkt.
Wanneer u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft zoals hierboven toegelicht, wordt gebruikt, kunt u het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie afwijzen – en wel via de instelling van de browser die het automatisch opslaan van cookies uit zet. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft worden verzameld door uw bezwaar kenbaar te maken via de volgende link http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out
Meer informatie met betrekking tot privacybescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft en Bing vindt u op de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.
Google AdWords and Google Remarketing.
Op de website gebruiken we verder nog Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; 'Google'). Google AdWords plaatst een cookie op uw apparaat ('conversion cookie') wanneer u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze site is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Daarom kunnen cookies niet via de websites van verschillende AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van de conversion cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversie-statistieken voor ons samen te stellen. Als AdWords-klant worden wij op de hoogte gebracht van het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een conversion-tracking-tag. We krijgen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.
Indien u niet wilt dat informatie over uw gedrag op de website in het tracking-proces wordt verwerkt, kunt u ook hier de vereiste toestemming voor het plaatsen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld via de browser-instelling die het automatisch toestaan van cookies overal uitschakelt. U kunt cookies voor conversion-tracking ook uitzetten door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd.

Bovendien biedt Google de mogelijkheid om het gebruik van cookies door Google voor reclamedoeleinden in de advertentievoorkeuren uit te schakelen. Dit kunt u hier doen: https://www.google.com/settings/ads.
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uitzetten door naar de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief te gaan: http://www.networkadvertising.org/choices.
Wij maken gebruik van Google-Remarketing-Technologie. Door middel van remarketing worden eerdere gebruikers van onze website opnieuw aangesproken door gerichte advertenties op websites van derden, waaronder Google. Welke gebruikers concreet worden aangesproken, bepaalt Google door een tijdelijke koppeling van de hierboven beschreven Google Analytics-gegevens en de individuele ID's van de bij Google aangemelde gebruikers waardoor een apparaat-overkoepelende aanpak mogelijk is. De reclame op de websites van derden, waaronder Google, is eveneens gebaseerd op het gebruik van cookies.

U kunt het gebruik van cookies door Google in de toekomst voorkomen door de betreffende instelling op de website http://www.google.com/settings/ads aan te passen.
Ga voor meer informatie over Google Analytics en Google Remarketing naar http://www.google.com. Het privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl..

Hotjar
We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en hun ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens je sessie en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-id's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en voorkeurstaal om onze website te bekijken. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verplicht om de gegevens die namens ons worden verzameld niet te verkopen. Zie voor meer informatie het gedeelte "About Hotjar" op de ondersteuningspagina van Hotjar.

10. GOOGLE TAG MANAGER

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen website-tags worden beheerd via een enkele interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent: Er worden geen cookies gebruikt en er worden ook geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags die vervolgens weer gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Indien gedeactiveerd op domein- of cookie-niveau blijft deze geldig voor alle tracking-tags als deze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Klik hier om uitgesloten te worden van registratie via de Google Tag Manager.

Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u op:
https://support.google.com/tagmanager
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

11. SOCIAL PLUGINS

Onze website maakt gebruik van social plugins ('plug-ins') van verschillende sociale netwerken. Met behulp van deze plug-ins kunt u bijvoorbeeld inhoud delen of producten aanbevelen. De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld op SCHIESSER en verzenden daarom geen gegevens.
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken, evenals uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de respectievelijke netwerken of websites. De links hiernaar vindt u hieronder.
Ook als u niet bent ingelogd bij de sociale netwerken, kunnen door websites met actieve social plugins gegevens naar de netwerken worden verzonden. Door een actieve plug-in wordt bij elk bezoek aan de website een cookie met een identificatiecode geplaatst. Omdat uw browser deze cookie bij elke verbinding met een netwerkserver ongevraagd meestuurt, kan het netwerk in principe een profiel aanmaken met een overzicht van de websites die de gebruiker met die identificatiecode heeft opgevraagd. En het is dan ook heel goed mogelijk om deze identificatiecode later - bijvoorbeeld bij het inloggen op het sociale netwerk - ook weer aan iemand toe te wijzen.

Op onze websites gebruiken we de volgende plug-ins:

Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram, Ekomi and Criteo.

11.1 FACEBOOK

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook').
Wanneer u één van onze webpagina's bezoekt die een Facebook-plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verzonden en door deze in de website geïntegreerd.
Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina op onze website hebt bezocht. Als u bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account koppelen. Wanneer u de plug-ins interactief gebruikt, bijv. door op de zogenaamde like-button te klikken of een commentaar te geven, dan wordt de betreffende informatie door uw browser direct aan Facebook verzonden en daar opgeslagen.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de privacyverklaring van Facebook. Deze zijn te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy.
Als u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze websites bezoekt.
Gebruik van Facebook Pixels
Wij gebruiken binnen onze websites de 'Website Custom Audiences'-pixel van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Hierbij worden de zogenaamde Facebook-pixels op onze pagina's geïntegreerd. De integratie van Facebook-pixels stelt ons zo in staat om gerichte campagnes te ontwikkelen en te optimaliseren en het bereik van onze marketingmaatregelen te meten. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 lid 1f van de AVG. Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de Facebook-pixel een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server en wordt er een cookie geplaatst. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat vanaf uw IP-adres onze website is bezocht. Wanneer u lid van Facebook bent, kan Facebook deze informatie koppelen aan uw Facebook-profiel en gebruiken voor de gerichte weergave van Facebook-advertenties, tenzij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt in de privacy-instellingen van uw Facebook-profiel.
Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze website geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan. We kunnen alleen selecteren aan welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze advertenties getoond moeten worden. Daarbij gebruiken we een van de twee werkwijzen van Custom Audiences waarbij geen gegevens, met name geen e-mailadressen van onze gebruikers – noch versleuteld noch onversleuteld - aan Facebook worden doorgegeven. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy.
Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit doen op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.
Facebook Lead Ads
SCHIESSER gebruikt Facebook Lead Ads om contactgegevens van geïnteresseerden te verzamelen om hen in de toekomst nieuwsbrieven van SCHIESSER of andere informatie te sturen. Hierbij wordt de volgende informatie verzameld: Volledige naam en e-mailadres. Uw naam gebruiken wij om u persoonlijk aan te spreken, de gegevens van uw e-mailadres om u de gewenste informatie digitaal te doen toekomen. De gegevens die u ons via Facebook Lead Ads hebt verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen via het opgegeven e-mailadres. U kunt bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van de gegevens die via Facebook Lead Ads zijn verstrekt door uw bezwaar te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming.

11.2 TWITTER

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Twitter, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ('Twitter').
De link naar de privacyverklaring van Twitter vindt u hier: Privacyverklaring van Twitter.
Voor zover u deze Twitter-diensten en de dienst 'Re-Tweet' gebruikt, worden de door u bezochte websites aan uw account bij Twitter gekoppeld en eventueel ook aan andere gebruikers getoond. Als onderdeel hiervan worden ook verschillende, mogelijk ook persoonlijke gegevens van u naar Twitter verzonden. Wanneer u bent ingelogd bij Twitter, wordt bijvoorbeeld ook de informatie dat u onze website hebt bezocht en mogelijk een van de plug-ins hebt gebruikt naar Twitter verzonden. Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of weinig kennis hebben van de categorieën van deze gegevens, de inhoud van deze gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Twitter. Zie het privacybeleid van Twitter voor meer informatie: https://twitter.com/privacy.
U kunt uw persoonlijke privacy-instellingen voor uw Twitter-account aanpassen in uw account-instellingen op https://twitter.com/account/settings.

11.3 PINTEREST

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS ('Pinterest').
De link naar het privacybeleid van Pinterest vindt u hier: Privacybeleid van Pinterest.
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

11.4 YOUTUBE

Wij gebruiken plug-ins van de website YouTube, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('YouTube). Wanneer u bent ingelogd op uw YouTube-account en deze website of de inhoud ervan aan uw YouTube-profiel wordt gekoppeld, worden in het kader hiervan ook verschillende, mogelijk ook persoonlijke gegevens van u naar Google verzonden. Op deze manier wordt Google er ook van op de hoogte gebracht dat u onze website hebt bezocht. Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of weinig kennis hebben van de categorieën van deze gegevens, de inhoud van deze gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Google. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van YouTube of Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

11.5 INSTAGRAM

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Instagram, dat wordt beheerd door Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ('Instagram'). Wanneer u bent ingelogd op uw Instragram-account en deze website of de inhoud ervan aan uw Instagram-profiel wordt gekoppeld, worden in het kader hiervan ook verschillende, mogelijk ook persoonlijke gegevens van u naar Instagram verzonden. Zo weet Instagram ook dat u onze website hebt bezocht. Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of weinig kennis hebben van de categorieën van deze gegevens, de inhoud van deze gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram op: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

11.6 EKOMI

Met het oog op productbeoordelingen door u hebben wij in onze online-shop evaluatiesoftware van de aanbieder eKomi Ltd. ('eKomi') geïntegreerd. Via eKomi kunt u een beoordeling achterlaten over uw tevredenheid met onze service en/of producten. Wij zullen u na uw bestelling een e-mail sturen (eventueel ook via eKomi) waarin wij u vragen om een beoordeling achter te laten. Hiervoor worden persoonlijke gegevens aan eKomi verstrekt (de rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1b of f van de AVG). Meer informatie over de gegevensbescherming van eKomi vindt u op www.ekomi.com/privacy/. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens.
Tijdens uw beoordeling via eKomi kunt u uw e-mailadres achterlaten zodat wij later contact met u kunnen opnemen. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld reageren op uw feedback, uw vragen beantwoorden of andere hulp bieden. Wij wijzen erop dat het verstrekken van het e-mailadres en andere gegevens vrijwillig is en onderhevig is aan het privacybeleid van onze dienstverlener eKomi. Alleen eKomi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u rechtstreeks aan eKomi verstrekt.

11.7 CRITEO

Onze website maakt gebruik van cookies/advertentie-ID's voor reclamedoeleinden. Daardoor kunnen wij onze advertenties tonen aan bezoekers die zich voor onze producten interesseren op partner-websites en in apps en e-mails. Re-targeting- technologieën gebruiken cookies of reclame-ID's en tonen reclame op basis van uw eerdere browse-gedrag. Om deze reclame op basis van uw interesses uit te schakelen, kunt u de volgende websites bezoeken:

 1. http://www.networkadvertising.org/choices/

 2. http://www.youronlinechoices.com/

Wij kunnen informatie zoals technische kenmerken uit uw aanmeld-informatie op onze website of ons CRM-systeem uitwisselen met betrouwbare reclamepartners. Uw apparaten en/of omgevingen kunnen dan worden gekoppeld waardoor u een naadloze gebruikservaring op al uw apparaten wordt aangeboden. Meer details over deze koppelingsmogelijkheden kunt u vinden in de privacyrichtlijnen die u op de hiervoor genoemde platforms vindt of in de hierna volgende toelichtingen.
Privacybeleid van Criteo: https://www.criteo.com/privacy/.

12. AFFILIATE MARKETING

nonstoppartner.net smartTracking wordt verzorgd door Hearts & Science München GmbH, Blumenstraße 28, 80331 München, Duitsland. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens door deze tool door gebruik te maken van de opt-out procedure die beschikbaar is via de volgende link here.

SCHIESSER verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een Affiliate-marketing-campagne. Op deze manier zijn we in staat om bij te houden welke externe aanbieder van websites, apps of andere technologieën potentiële klanten naar onze websites en apps heeft doorverwezen ('referrer') en hem een commissie te betalen voor deze verwijzingen. We hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van een online-reclamecampagne die wordt vergoed op basis van resultaten. We werken samen met Awin die ons ondersteunt om deze affiliate-marketing-campagne uit te voeren. De privacyverklaring van Awin vindt u hier. Deze bevat informatie over uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door Awin. In sommige gevallen kan Awin een beperkt profiel bijhouden dat op u betrekking heeft. Dit zal echter uw identiteit, uw online-gedrag of andere persoonlijke kenmerken niet openbaar maken. Dit profiel is alleen bedoeld om te begrijpen of een doorverwijzing op het ene apparaat is gestart en op een ander apparaat is afgesloten. In sommige gevallen kunnen Awin en de referrer van de potentiële klant uw persoonsgegevens bevatten en verwerken om samen met ons de affiliate-marketing-campagne uit te voeren. We ontvangen ook persoonsgegevens van potentiële klanten van Awin en de referrers die kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: cookie-gegevens, gegevens met betrekking tot de website, app of technologie van waaruit een potentiële klant naar ons is doorverwezen en technische informatie over het apparaat dat u gebruikt.

13. AANBIEDINGEN VOOR WAARDEBONNEN VAN SOVENDUS GMBH

Voor het selecteren van waardebonnen die momenteel voor u interessant zijn, worden de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres door ons gepseudonimiseerd en gecodeerd verzonden naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 lid 1f AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen reclame van Sovendus (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (artikel 6 lid 1f van de AVG). Bovendien geven we met het oog op de facturering een gepseudonimiseerd bestelnummer, bestelbedrag met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6 lid 1f AVG). Wanneer u geïnteresseerd bent in een waardebon-aanbieding van Sovendus, er geen bezwaar is gemaakt tegen reclame op uw e-mailadres en u alleen op de waardebon-banner klikt die wordt weergegeven, sturen we de aanhef, naam en uw e-mailadres versleuteld naar Sovendus ter voorbereiding van de waardebon (art. 6 lid 1b, f van de AVG).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online-privacyverklaring op https://online.sovendus.com/nl/online-privacyverklaring/#.

14. COOKIES

 1. Algemeen
  Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden aan het einde van de browser-sessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat wij of onze partners uw browser bij een volgend bezoek weer herkennen (permanente cookies). Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren en om de bezoeken aan onze website te analyseren. Ook geven we informatie over uw gebruik van onze website door aan onze partners voor sociale media, reclame en analyses.
 2. Toestemming
  Met de bevestiging via de toestemmingsknop op de startpagina kunt u het gebruik van cookies afhankelijk van het soort cookie en ook van afzonderlijke cookies van de betreffende aanbieders accepteren. De toestemming voor het gebruik van cookies die niet beslist noodzakelijk zijn voor de werking van de website, kunt u op elk moment met werking voor de toekomst herroepen. Gebruik hiervoor de herroepingsknop 'Cookies weigeren'. Bij het niet accepteren van cookies is de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt.
 3. Instellingen na de toestemming
  Overigens kunt u cookies, voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan, naar believen instellen en/of verwijderen. Op welke manier ziet u bijv. hier: AllAboutCookies.org. U kunt alle cookies die op uw computer zijn opgeslagen verwijderen en de meeste browsers zo instellen dat het opslaan van cookies wordt voorkomen. Dan moet u echter eventueel bij elk bezoek aan een pagina een aantal instellingen handmatig instellen en de beperking van bepaalde functies op de koop toe nemen. Let ook op de letter d in het volgende:
 4. Rechtsgrondslag
  Wij gebruiken cookies op basis van artikel 6 lid 1a van de AVG als rechtsgrondslag. Zoals beschreven bij punt a-c hebben wij een legitiem belang bij het gebruik van cookies en is het gebruik van cookies noodzakelijk om deze belangen te bereiken (bijvoorbeeld het legitieme belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel de website als de advertenties te optimaliseren). Wij hebben onderzocht of de overwegende belangen van de bezoekers van onze website in strijd zijn met het gebruik van cookies, maar we zijn na een algehele afweging tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is.
 5. Usercentrics
  De ontvanger van uw gegevens in de zin van artikel 13 lid 1e van de AVG is Usercentrics GmbH. In het kader van de orderverwerking draagt SCHIESSER persoonsgegevens (toestemmingsgegevens) over aan Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München als opdrachtverwerker. Onder toestemmingsgegevens worden de volgende gegevens verstaan: datum en tijd van het bezoek of toestemming/afwijzing, apparaatinformatie, geanonimiseerd IP-adres. De verwerking van de gegevens vindt plaats met het oog op de naleving van wettelijke verplichtingen (bewijsplicht volgens art. 7 lid 1 AVG) en de bijbehorende documentatie van toestemmingen en dus op basis van art. 6 lid 1c van de AVG. Voor de opslag van de gegevens wordt de Local Storage gebruikt. De toestemmingsgegevens worden 3 jaar bewaard. De gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. Meer informatie over de verzamelde gegevens en contactmogelijkheden vindt u op https://usercentrics.com/privacy-policy/.
  Let ook op de gegevens die over de betreffende cookies zijn opgeslagen in de cookie-instellingen die u volgens artikel 13 van de AVG met name informeren over het doel, de verzamelde gegevens, de opslagduur enz.
  Naar privacy- en cookie-instellingen

15. KREDIETWAARDIGHEID EN ADRESCONTROLE

Wij geven de persoonsgegevens die wij in het kader van een bestelling hebben verzameld met betrekking tot de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van deze zakelijke relatie alsook gegevens over niet-contractueel of frauduleus gedrag indien nodig door aan CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München.

De rechtsgrondslag voor deze overdracht is artikel 6 lid 1 zin 1b en f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevensuitwisseling met CRIF Bürgel GmbH dient ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles (§§ 505a en 506 van het Duitse Burgerlijk Wetboek).

CRIF Bürgel GmbH verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze ook voor profilering (scoring), om informatie te verstrekken aan zijn partners in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en eventueel andere derde landen (voor zover hierover een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat), onder andere om de kredietwaardigheid van natuurlijke personen te beoordelen. Meer informatie over de activiteiten van CRIF Bürgel GmbH is te vinden in hun informatieblad of kan online worden bekeken op www.crif.de/en/privacy.

16. VERWIJDERING

De verwijdering van opgeslagen persoonlijke gegevens vindt plaats als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als ze niet langer nodig zijn om het nagestreefde doel te bereiken of als hun opslag om andere wettelijke redenen niet toegestaan is, tenzij er wettelijke bepalingen omtrent bewaring tegen de verwijdering spreken, dan wordt de verwijdering vervangen door het blokkeren van de gegevens.

17. UW RECHTEN

U kunt met name informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorie van ontvangers die uw gegevens kregen of krijgen, de voorziene bewaartermijn, uw rechten op wijziging, verwijdering, beperkte verwerking of beroep, het recht van bezwaar, de afkomst van uw gegevens, voor zover deze niet door ons zijn verzameld, over het bestaan van een geautomatiseerd algoritme voor besluitvorming inclusief profilering en eventueel nadere, gedetailleerde informatie hierover verlangen.
Als uw gegevens bij ons niet correct zijn, kunt u natuurlijk ook een correctie of aanvulling van uw gegevens vragen.
U kunt ook vragen om verwijdering van uw gegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. We zullen onmiddellijk aan dit verzoek tot verwijdering voldoen, uiteraard met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke bewaarvoorschriften.
U kunt ook een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen, indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u de verwijdering van de gegevens weigert en wij de gegevens niet langer nodig hebben, indien u deze echter nodig heeft om rechtsaanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of indien u overeenkomstig art. 21 van de AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, kunt u deze op elk moment met werking voor de toekomst herroepen.
U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Wij zullen u, indien u daarom vraagt, uw gegevens in een machineleesbaar formaat ter beschikking stellen.
Recht van bezwaar: Als uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen volgens artikel 6 lid 1 zin 1f van de AVG worden verwerkt, hebt u het recht volgens artikel 21 van de AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover er redenen bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder vermelding van een bijzondere situatie door ons zal worden geaccepteerd. Indien u bezwaar wenst te maken, met name tegen direct marketing, kunt u zich wenden via de hier vermelde contactgegevens tot de functionaris voor gegevensbescherming.
Alle verzoeken om informatie, opheldering, verzoeken om verwijdering etc. of bezwaren tegen de gegevensverwerking kunt u richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming via de hieronder vermelde contactgegevens.
Als u het niet eens bent met onze gegevensverwerking, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming voor ons is:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart (DUITSLAND)

We zouden het echter op prijs stellen als u eerst met ons contact opneemt zodat we eventuele onduidelijkheden of onzekerheden samen kunnen oplossen.

18. LINKS

Voor zover u gebruik maakt van externe links die in het kader van onze internetpagina's worden aangeboden, heeft deze privacyverklaring geen betrekking op deze links.

Wanneer we links naar andere websites aanbieden, proberen we ervoor te zorgen dat deze ook voldoen aan onze privacy- en veiligheidsnormen. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van de privacy- en veiligheidsvoorschriften door andere aanbieders. Informeert u zich daarom op de internetpagina's van de andere aanbieders ook over de daar ter beschikking gestelde privacyverklaringen.

19. DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN OF IN EEN DERDE LAND

Wij geven uw gegevens niet zonder een wettelijke basis door aan derden. Ook geven wij uw gegevens niet door aan een derde land, tenzij u zelf zich in een derde land bevindt of de afwikkeling van overeenkomsten de doorgifte van uw gegevens naar een derde land vereist. Uitzonderingen zijn hoogstens de in deze privacyverklaring genoemde analysetools (zie de punten 8 en 9).

20. KINDEREN EN JONGEREN

Personen jonger dan 18 jaar mogen in principe geen persoonsgegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of voogden. Verder wijzen wij er uitdrukkelijk op dat wij geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren expliciet opvragen, verzamelen of doorgeven aan derden.

21. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Wij maken gebruik van actuele technische maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, met name voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens tegen gevaren bij de gegevensoverdracht en tegen toegang door derden. Deze worden aangepast aan de huidige stand van de techniek.

22. WIJZIGING VAN ONS PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling of wijziging van de wettelijke situatie noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook ons privacybeleid dienovereenkomstig aanpassen. Let daarom steeds op de meest actuele versie van onze privacyverklaring.

23. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING INCLUSIEF PROFILERING

Een vorm van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, vindt niet plaats.

24. CONTACTPERSOON VOOR VRAGEN OVER GEGEVENSBESCHERMING

Voor eventuele vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

SCHIESSER GmbH
Data Protection Officer
Schützenstraße 18
78315 Radolfzell
DUITSLAND

of per email: datenschutz@schiesser.com.

Naar boven