Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schiesser AG - online shop

§ 1 Toepassing

1. Op de zakelijke relatie tussen SCHIESSER AG (hierna te noemen SCHIESSER ) en de klant van de online shop zijn uitsluitend de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing in de telkens op het moment van bestelling actuele versie. Toepassing van afwijkende algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de klant is, ongeacht de benaming hiervan, nadrukkelijk uitgesloten, tenzij SCHIESSER zich schriftelijk met deze toepassing akkoord heeft verklaard.

2. Het productassortiment van de online shop is uitsluitend bestemd voor consumenten met een vaste verblijfplaats in Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Zweden, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Nederland, België en die een bezorgadres in een van deze landen kunnen opgeven. Volgens § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is een consument elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die niet tot zijn commerciële activiteit of zelfstandige beroepsactiviteit behoren.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De internetsites in de online shop van SCHIESSER zijn enkel een verkoopbrochure ('online catalogussite'). De presentatie van de producten in de online shop is in feite enkel een uitnodiging aan u om een aanbieding (bestelling) te doen.

2. De door ons vervolgens per e-mail toegestuurde bestelbevestiging is uitsluitend bedoeld om u erover te informeren dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Hierdoor komt geen koopovereenkomst tot stand.

3. De koopovereenkomst komt pas tot stand met verzending van onze producten. Over deze verzending van uw bestelling wordt u in een aparte e-mail geïnformeerd.

§ 3 Verloop van de bestelprocedure

De bestelprocedure in onze online shop omvat in totaal 5 stappen.

1. Bij de eerste stap selecteert u de gewenste artikelen en plaatst u deze met een klik op "Artikelen in winkelmandje" in het winkelmandje.

2. Bij de tweede stap kunt u kiezen of u in onze online shop een klantenaccount wilt aanmaken of zonder klantenaccount uw bestelling wilt afronden.

3. Bij de derde stap voert u uw persoonsgegevens in inclusief factuuradres en eventueel afwijkend leveringsadres. Bij deze stap is het noodzakelijk dat u onze bepalingen inzake gegevensbescherming accepteert.

4. Bij de vierde stap kiest u een van de hier aangeboden betaalmogelijkheden.

5. Bij de laatste stap heeft u de mogelijkheid om alle gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, betaalmethode, bestelde artikelen) nog eens te controleren en eventueel te corrigeren. Om uw bestelling te verzenden, moet u eerst nog eens de Algemene Voorwaarden accepteren en op "Nu kopen" klikken.

Wij accepteren uitsluitend bestellingen die via onze online shop worden geplaatst. Bestellingen per fax, e-mail, brief of via onze servicehotline worden door ons niet geaccepteerd en worden niet afgehandeld.

6. De goederen worden uitsluitend in hoeveelheden zoals voor gezinnen gebruikelijk uitgeleverd.

§ 4 Minderjarigen

SCHIESSER accepteert geen bestellingen van klanten jonger dan 18 jaar. Ook onze producten voor minderjarigen kunnen uitsluitend gekocht worden door personen ouder dan 18 jaar. Indien u nog geen 18 bent, mag u in onze online shop alleen samen met uw ouders of met een volwassene, die voor uw opvoeding verantwoordelijk is, een bestelling plaatsen.

§ 5 Informatie over annulering overeenkomst

1. Annuleringsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in eigendom heeft verkregen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en een persoonlijke keuze of bestemming door de verbruiker relevant is voor de productie ervan of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de verbruiker, die omwille van gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te retourneren, wanneer de verzegeling ervan verwijderd is na de levering.

2. Gebruikmaking van het annuleringsrecht

Om van uw annuleringsrecht gebruik te maken, dient u ons, SCHIESSER AG, Schützenstrasse 18, 78315 Radolfzell, Duitsland door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, telefax of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te annuleren.

De annulering adresseert u aan:

2.1 bij annulering per post:

SCHIESSER AG / Online Shop
Schützenstrasse 18
78315 Radolfzell
Duitsland

2.2 bij annulering per e-mail:

2.3 bij annulering per annuleringsformulier:

U kunt hiervoor ook het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. U kunt het annuleringsformulier op onze website digitaal invullen en versturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, ontvangt u van ons per direct via e-mail een bevestiging dat wij uw annuleringsbericht hebben ontvangen.

3. Gevolgen van de annulering

Indien u deze overeenkomst annuleert, moeten wij u alle betalingen terugbetalen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de afleveringskosten (behalve de extra kosten die werden veroorzaakt door het feit dat u een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering). Deze terugbetaling dient per direct en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag, waarop wij uw mededeling over de annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen, te gebeuren.

Bij deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalwijze zoals dit ook door u bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij wij met u nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden u nooit kosten berekend.

Wij kunnen terugbetaling weigeren tot wij de retourgoederen hebben ontvangen of totdat u aan ons het bewijs heeft geleverd dat u de goederen daadwerkelijk heeft geretourneerd, al naar gelang welk tijdstip eerder is.

4. Retournering van de goederen

U dient de goederen per direct en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag, waarop u ons over de annulering heeft geïnformeerd, met gebruikmaking van het retouretiket te retourneren aan:

SCHIESSER Online Shop
c/o DHL Home Delivery GmbH
Vor der Hecke 960
34355 Staufenberg
Duitsland

of binnen deze termijn op dit adres in te leveren. Deze termijn wordt geacht te zijn nagekomen, indien u de goederen vóór einde van de termijn van veertien dagen heeft verstuurd.

De retournering van de goederen is voor u gratis, ongeacht de waarde van de geretourneerde goederen. Het risico van de retournering van artikelen, die als pakket verzonden kunnen worden, is voor onze rekening. Indien verzending als pakket niet mogelijk is, worden de artikelen bij u afgehaald.

5. Einde van de informatie over de annulering van de overeenkomst

Voor een eventuele verslechtering van de staat van het artikel en voor eventueel gebruik dient u een vergoeding voor het waardeverlies te betalen indien deze verslechtering veroorzaakt werd door het feit dat uw omgang met het artikel verder reikte dan voor controle van de eigenschappen en van het goed functioneren van het artikel noodzakelijk is.

Als controle van de eigenschappen en van het goed functioneren gelden testen en uitproberen van het betreffende artikel zoals dit ook bij aankoop in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Overigens kunt u de verplichting tot vergoeding van het waardeverlies voorkomen, door het artikel niet als uw eigendom te gebruiken en door u van alles onthouden wat tot waardeverlies zou kunnen leiden.

6. Optie

Onder voorbehoud dat u de artikelen in correcte staat (schoon en onbeschadigd) aan ons retourneert, accepteren wij, in tegenstelling tot hetgeen de wet bepaalt, de retournering van de artikelen eveneens als annulering.

§ 6 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de bestelling geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Levering vindt uitsluitend plaats binnen Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Zweden, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije. De levering binnen Duitsland wordt verzorgd door onze logistieke partner DHL. In Denemarken wordt dit verzorgd door Post Danmark AS, in Finland door Posti Ltd., in Frankrijk door La Poste of Colissimo, in Ierland door An Post en in Italië door SDA (Poste Italiane) of DHL Express Italië. Leveringen naar Luxemburg worden afgehandeld door de Entreprise des Postes & Télécommunications, in Nederland door DHL Parcel Netherlands, voor Oostenrijk is de Oostenrijkse Post AG of DHL Paket (Austria) GmbH verantwoordelijk, in Polen DHL Parcel Poland, in Zweden PostNord, in Spanje DHL Parcel Iberia en in Slovenië de Pošta Slovenije. In Tsjechië worden de leveringen uitgevoerd door PPL, in Hongarije door Magyar Posta en in België door Bpost.

2. De levertijd bedraagt binnen Duitsland ongeveer 2 tot 3 werkdagen. Internationale pakketten hebben normaal gesproken een verzendtijd van vier tot vijf dagen. U kunt uw bestelling altijd volgen via de track & trace service van DHL. Als wij tijdens de afhandeling van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde producten niet leverbaar zijn, dan zullen wij u daar apart via e-mail over informeren. Een koopovereenkomst voor niet-leverbare goederen komt niet tot stand.

§ 7 Prijzen en verzendkosten

1. Alle prijzen op de internetsites van SCHIESSER zijn inclusief de telkens actuele wettelijke btw.

2. Vóór afronding van uw bestelling informeren wij u in het bestelformulier over de verzendkosten en over eventuele aanvullende kosten. De verzendkosten en eventuele aanvullende kosten zijn voor uw rekening. Voor de hoogte van de actuele verzendkosten zie "Help/FAQ".

§ 8 Betaalmogelijkheden

1. SCHIESSER accepteert voor de bestelling de vermelde betaalwijzen. De hierna vermelde betaalwijzen worden in de online shop aangeboden:

Vooruitbetaling
PayPal
iDeal
Creditkaart
Amazon Pay

2. In het kader van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van uw persoonlijke belangen, kunnen wij tijdens het bestelproces de door u opgegeven gegevens doorgeven aan CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244 in 80807 München ter controle van de kredietwaardigheid en adresgegevens. Informatie over het privacybeleid van CRIF Bürgel vindt u op https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz, onder 'Informatie conform art. 14 DSGVO (AVG) van CRIF Bürgel GmbH'.

3. Wij behouden ons het recht voor om bij een kredietwaardigheidcontrole met negatief resultaat uw bestelling alleen verder af te ronden, indien u de door ons voorgestelde betaalwijzen (bijvoorbeeld vooruitbetaling) accepteert. Wij zullen u over dit besluit per direct informeren.

4. Bij betaling op factuur dient het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op de in de factuur vermelde rekening te worden overgeboekt.

De factuur vindt u in het pakket.

5. Bij te late betaling van de factuur behouden wij ons het recht voor om aanmaningskosten in rekening te brengen. Bij te late betaling bent u verplicht om alle kosten te vergoeden, die voor ons bij de inning van onze vordering(en) aan u ontstaan. Hiertoe behoren, naast een verplichting tot vergoeding van een eventuele gerechtelijke procedure, ook alle buitengerechtelijke kosten in verband met inschakeling door ons van een incassobureau of advocaat.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot volledige betaling eigendom van SCHIESSER.

§ 10 Garantie

1. Op de garantie voor gebreken aan de gekochte artikelen zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De klant heeft met name het recht om te verlangen dat alsnog aan de leveringsverplichting wordt voldaan (nieuwe levering of opheffing van de gebreken/reparatie). SCHIESSER heeft echter het recht om de klant hernieuwde levering voor te stellen, indien de opheffing van de gebreken te hoge kosten c.q. te veel werkzaamheden met zich mee zou brengen. De garantieaanspraken verjaren twee jaar na levering van de goederen.

2. In de branche gebruikelijke of technische onvermijdelijke, materiaalafhankelijke afwijkingen in kwaliteit en kleur, in de maat, de snit of het design van de artikelen gelden als onbeduidende afwijkingen.

Bij dergelijke gebreken gelden geen garantierechten. U heeft echter het recht om aan te tonen dat de genoemde afwijkingen voor u wel belangrijke afwijkingen zijn.

3. Garantierechten zijn uitgesloten, indien u wijzigingen aanbrengt in de producten en het gebrek door deze wijzigingen werd veroorzaakt.

4. U kunt uw garantieaanspraken met vermelding van bestelnummer, uw naam en adres en met korte vermelding van de reden indienen per e-mail aan kundenservice@schiesser.com. De gebrekkige producten moeten ter controle aan ons (SCHIESSER Online Shop c/o DHL Home Delivery GmbH, Vor der Hecke 960, 34355 Staufenberg Duitsland) worden toegestuurd. Hiervoor dient u gebruik te maken van bijgevoegd retouretiket.

§ 11 Verrekening, retentierecht

U heeft alleen een recht op verrekening van vorderingen voor zover uw tegenvorderingen rechtsgeldig werden bevestigd en door ons niet werden betwist. Van uw retentierecht kan alleen gebruik worden gemaakt, indien uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde overeenkomst.

§ 12 Gegevensbescherming

Wij vinden bescherming van de persoonsgegevens, die u ons in het kader van uw aankoop in de online shop heeft verstrekt, heel belangrijk. Daarom zullen wij uw gegevens alleen overeenkomstig de bepalingen gegevensbescherming verwerken. Deze bepalingen gegevensbescherming kunt u hier inzien en printen.

§ 13 Auteursrecht en merkenrecht

1. De gehele inhoud van de website, met name teksten, grafische afbeeldingen, foto's, illustraties en software, is eigendom van SCHIESSER. Deze inhoud is auteursrechtelijk en door andere rechten van industrieel eigendom beschermd. Reproductie, bewerking, opslag of andere verwerking zijn niet toegestaan.

2. Alle merken die op de website worden vermeld, zijn - tenzij anders vermeld - eigendom van SCHIESSER. Gebruik van deze merken, ongeacht op welke wijze, zonder onze toestemming, is verboden.

§ 14 Aansprakelijkheid

1. SCHIESSER is onbeperkt aansprakelijk in het geval van opzet. Voor grove en geringe nalatigheid is SCHIESSER alleen aansprakelijk indien sprake is van overlijden, lichamelijk letsel, gezondheidsschade of van niet-nakoming van een belangrijke contractuele verplichting. Een belangrijke contractuele verplichting is een verplichting, waarvan de nakoming noodzakelijk is voor realisatie van de doelstelling van de overeenkomst en indien de verplichting van zodanige aard is dat de klant zonder meer de nakoming hiervan kan en mag verwachten.

2. Indien sprake is van niet-nakoming van een belangrijke contractuele verplichting door geringe nalatigheid is de aansprakelijkheid van SCHIESSER beperkt tot de hoogte van de voorzienbare en in het betreffende geval typische schade.

3. De boven vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten aanzien van de wettelijke vertegenwoordigers van SCHIESSER en ten aanzien van derden, die door SCHIESSER bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.

4. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid krachtens de [Duitse] wet op de productaansprakelijkheid [Produkthaftungsgesetz].

§ 15 Salvatorische clausule

Op alle overeenkomsten tussen u en SCHIESSER is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, waarbij toepassing van het Weens koopverdrag is uitgesloten, tenzij de voor het betreffende land specifiek geldende wettelijke bepalingen voor de klant van de online shop gunstiger zijn.

§ 16 Aanbieder van de website

De onder de domeinnaam schiesser.com aangeboden website wordt geëxploiteerd door:

SCHIESSER AG
Schützenstrasse 18
78315 Radolfzell
Duitsland

Directie:
Andreas Lindemann

Telefoon: +49 (0) 7732 90-0
Fax: + 49 (0) 7732 90 - 65 55
Email: kundenservice@schiesser.com

Inschrijving in het "Registergericht, Amtsgericht Freiburg",
HRB: 550026
BTW-nr. DE 142767206
Fiscaal nr. 1815030880

Naar boven