Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van SCHIESSER GmbH - Online Shop

§ 1 Geldigheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Online Shop ("AV") van SCHIESSER GmbH, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, Duitsland, ("SCHIESSER" of "wij") zijn uitsluitend van toepassing op consumenten in de zin van artikel 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), d.w.z. elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven („Klant" of „u/jullie"). De AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die SCHIESSER en de klant via de SCHIESSER online shop (ook telefonisch) sluiten in de versie die geldt op het ogenblik van de bestelling. Afwijkende voorwaarden en/of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk verworpen, ongeacht hun benaming, tenzij SCHIESSER afzonderlijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. De artikelen die in de online shop worden aangeboden, zijn uitsluitend bestemd voor consumenten die hun gewone verblijfplaats in Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Nederland, Polen, Zweden, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije of België hebben en een afleveradres in een van deze landen kunnen opgeven. § 3 (6) van deze AV blijft hiervan onverlet.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

1. De internetpagina's in de online shop van SCHIESSER zijn slechts een verkoopbrochure ("Online cataloguspagina"). De weergave van de producten in de online shop is slechts een uitnodiging om een offerte (bestelling) in te dienen. Alle informatie is daarom vrijblijvend en niet-bindend.

2. De orderbevestiging die wij na uw bestelling per e-mail of post versturen, dient uitsluitend om u te informeren dat wij uw bestelling hebben ontvangen (zie § 3 van deze AV voor meer informatie over het bestelproces). Er is hiermee nog geen koopcontract gesloten.

3. Het koopcontract komt pas tot stand met de verzending van onze goederen en uw ontvangst van een bijbehorende bevestiging per e-mail of post.  In deze bevestiging of in een aparte brief/e-mail, maar uiterlijk bij levering van de goederen, wordt de contracttekst (bestaande uit bestelling, AV, annuleringsvoorwaarden en bevestiging) op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) naar u verzonden. Als wij merken dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, zullen we u hierover apart informeren.

§ 3 Bestelprocedure

Bestelproces online shop (voor telefonische bestellingen zie paragraaf 4 e.v.)

1. Het bestelproces in onze online shop bestaat in totaal uit 5 stappen.

- In de eerste stap selecteert u de gewenste artikelen en plaatst u ze in het winkelmandje door op de knop "In het winkelmandje" te klikken.

- In de tweede stap kunt u beslissen of u een klantenaccount wilt aanmaken in onze online shop of dat u uw bestelling wilt plaatsen zonder klantenaccount.

- In de derde stap voert u uw persoonlijke gegevens in, waaronder het factuuradres en, indien van toepassing, een ander afleveradres. In deze stap moet u onze algemene voorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming aanvaarden door het vakje aan te vinken wanneer u zich voor de eerste keer registreert of een gastbestelling plaatst, waartoe u toegang krijgt via een link.

- In de vierde stap selecteert u een van de aangeboden betalingsmethoden.

2. In de laatste stap heeft u de mogelijkheid om alle gegevens (zoals naam, adres, betalingsmethode, bestelde artikelen) nogmaals te controleren en indien nodig te corrigeren. Voordat de bestelling wordt verzonden, wordt u uitdrukkelijk geïnformeerd over de geldigheid van deze AV, onze bepalingen inzake gegevensbescherming en de annuleringsvoorwaarden, die u via een link kunt openen. U wordt er ook uitdrukkelijk op gewezen dat u door het plaatsen van een bestelling akkoord gaat met de geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden.   De bestelling en dus een bindende aanbod wordt gedaan door op de knop "Nu kopen" te klikken. Het sluiten van het koopcontract wordt geregeld door § 2 van deze AV.

3. De artikelen worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden.

Bestelproces voor telefonische bestellingen

4. In het geval van telefonische bestellingen zijn de volgende paragrafen 4-7 van toepassing in plaats van de voorgaande paragrafen. De geldigheid van de overige bepalingen van deze AV blijft ongewijzigd.

5. Ook telefonische bestellingen worden uitsluitend geplaatst via de getoonde artikelen in onze online shop tegen de daar vermelde voorwaarden. In het geval van een telefonische bestelling bestaat het bestelproces uit de volgende stappen:

- U wordt aan het begin van het telefoongesprek onder andere gevraagd of u de algemene voorwaarden, inclusief de annuleringsvoorwaarden, en het privacybeleid hebt gelezen; dit is een verplichte vereiste voor het plaatsen van een telefonische bestelling. 

- In de volgende stap geeft u het/de gewenste artikel(en) uit de online shop op, die vervolgens voor u in het winkelmandje worden geplaatst;

- U kunt dan beslissen of u een klantenaccount wilt aanmaken in onze online shop, als u er nog geen hebt, of als gast uw bestelling wilt plaatsen zonder klantenaccount; als gast of nieuwe klant worden de gegevens voor de factuur en een eventueel afwijkend afleveradres ingevuld op basis van uw gegevens; om het bestelproces voort te zetten, moet u akkoord gaan met onze AV, inclusief annuleringsbeleid, en met het privacybeleid, anders wordt het bestelproces geannuleerd. 

- In de volgende stap selecteert u een van de aangeboden betalingsmethoden (voor telefonische bestellingen: factuur of vooruitbetaling)

  In de laatste stap heeft u de mogelijkheid om alle gegevens (zoals naam, adres, betalingsmethode, bestelde artikelen) nogmaals te controleren en indien nodig te corrigeren. De bestelling en dus een bindend koopaanbod wordt gedaan door middel van uw bevestiging in het telefoongesprek. De betreffende medewerker klikt hiervoor in de online shop op de knop "Nu kopen". Het sluiten van het koopcontract wordt geregeld door § 2 van deze AV.

6. In het geval van telefonische bestellingen vinden leveringen alleen plaats binnen Duitsland. 

7. §3 paragraaf 3 is dienovereenkomstig van toepassing.

§ 4 Minderjarigen

SCHIESSER aanvaardt geen bestellingen van klanten die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ook onze producten voor minderjarigen kunnen alleen worden gekocht door personen die ouder zijn dan 18 jaar. Wanneer u de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, mag u alleen samen met uw ouders of een volwassene met ouderlijk gezag in onze online shop een bestelling plaatsen.

§ 5 Herroepingsbeleid

1. Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder vermelding van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die u als onderdeel van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen, SCHIESSER GmbH, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, Duitsland, e-mail widerruf@schiesser.com; Telefoon: om door middel van een duidelijke verklaring van uw beslissing (bijv. een brief per post of e-mail) dit contract te herroepen.

U kunt hiervoor ook het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken (https://www.schiesser.com/widerrufsformular/), maar dit is niet verplicht. U kunt het herroepingsformulier ook elektronisch op onze website invullen en verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen we u onmiddellijk een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de annulering.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn afloopt.

2. Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen.

Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract terugsturen naar:

SCHIESSER Online-Shop
c/o DHL Home Delivery GmbH Vor der Hecke 960
34355 Staufenberg

door het bijgesloten retourlabel terug te sturen of over te dragen. Als er geen retourlabel bij uw pakket zit, kunt u een gratis retourlabel voor het land van levering genereren. Alle andere info vindt u hier: https://www.schiesser.com/kostenloser-rueckversand/. De deadline is gehaald wanneer u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen. 

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Het controleren van de eigenschappen en functionaliteit betekent het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals mogelijk en gebruikelijk is in een winkel. Verder kunt u de verplichting om compensatie te betalen vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof ze uw eigendom waren en door niets te doen dat hun waarde zou kunnen verminderen.

Voorbeeld herroepingsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug: SCHIESSER GmbH, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, e-mail widerruf@schiesser.com

- Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*):- Naam van de consument(en):- Adres van de consument(en):Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is

Einde voorbeeld herroepingsformulier

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd of in geval van andere wettelijke uitsluitingsgronden.

Einde van het herroepingsbeleid

§ 6 Levering en extra recht van retour

1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering plaats op het door u opgegeven afleveradres. Levering vindt, tenzij in deze AV uitdrukkelijk anders is bepaald, uitsluitend plaats binnen Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Zweden, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije of België. Levering binnen Duitsland wordt uitgevoerd door onze logistieke dienstverlener DHL Paket GmbH. In Denemarken wordt dit afgehandeld door Post Danmark AS, in Finland door Posti Ltd, in Frankrijk door La Poste of Colissimo, in Ierland door An Post en in Italië door SDA (Poste Italiane) of DHL Express Italy. Leveringen in Luxemburg worden verzorgd door Entreprise des Postes & Télécommunications, in Nederland door DHL NL, in Oostenrijk door Österreichische Post AG of DHL Paket (Austria) GmbH, in Polen door DHL Parcel Poland, in Zweden door PostNord, in Spanje door DHL Parcel Iberia en in Slovenië door Pošta Slovenije. In Tsjechië worden de leveringen uitgevoerd door PPL, in Hongarije door Magyar Posta en in België door Bpost.

2. De levertijd binnen Duitsland is ongeveer twee tot drie werkdagen (maandag tot vrijdag), voor leveringen naar het buitenland in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf ongeveer vier tot vijf werkdagen. U kunt uw bestelling op elk gewenst moment volgen met de DHL track and trace. 

3. Niettegenstaande het wettelijke herroepingsrecht (zie § 5 van deze AV) hebt u een bijkomend recht op teruggave, uit te oefenen binnen honderd kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Binnen deze periode (periode begint op de dag van ontvangst van de goederen) kunt u de goederen kosteloos retourneren of overhandigen met behulp van het bijgevoegde retouretiket (zie retouradres, in overeenstemming met § 5 Nr. 2. van deze AV), op voorwaarde dat de goederen compleet zijn en in de originele verpakking zitten en in ongebruikte en onbeschadigde staat verkeren. Als er geen retourlabel bij uw pakket zit, kunt u een gratis retourlabel voor het land van levering maken. Alle andere informatie vindt u hier: https://www.schiesser.com/kostenloser-rueckversand/. Tijdige verzending volstaat om de deadline te halen. Reeds aan ons gedane betalingen worden terugbetaald als aan de hierboven beschreven vereisten is voldaan. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Het hierboven beschreven recht op retour heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en vorderingen, in het bijzonder uw wettelijke herroepingsrecht en uw wettelijke garantierechten.

§ 7 Prijzen en verzendkosten

1. De prijzen die op het moment van bestellen in de online shop worden vermeld, zijn van toepassing. Deze prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

2. Voordat we de bestelling afronden, informeren we u op het bestelformulier over eventuele verzendkosten die voor uw rekening zijn, uitgesplitst en afzonderlijk van de prijs van de goederen. Nadere informatie over eventuele verzendkosten die voor uw rekening komen, vindt u op https://www.schiesser.com/zahlarten-versand/.

§ 8 Betalingsmodaliteiten

1 SCHIESSER aanvaardt de betalingswijzen die tijdens het bestelproces worden weergegeven. De volgende betalingsmethoden worden aangeboden in de online shop:

Vooruitbetaling (alleen in landen met de munteenheid €)
Sofortüberweisung (alleen binnen de Bondsrepubliek Duitsland en Oostenrijk)
Factuur (alleen binnen de Bondsrepubliek Duitsland en Oostenrijk)
Creditcard (Mastercard, Visacard en American Express)
PayPal
iDeal (alleen binnen Nederland)
Amazon Pay

2. Wij behouden ons het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren met inachtneming van alle relevante voorschriften inzake gegevensbescherming en behouden ons het recht voor om in geval van negatieve kredietinformatie, in het bijzonder als u een betalingsachterstand hebt met facturen van eerdere bestellingen in onze online shop, uw bestelling alleen te verwerken voor de door ons voorgestelde betalingsmethoden (bijv. vooruitbetaling). Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van deze beslissing, in ieder geval vóór het sluiten van een koopovereenkomst (vgl. § 2 par. 3 van deze AV).

3. Bij betaling per factuur moet het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald op de rekening die op de factuur staat vermeld. De factuur zit bij het pakket.

4. Als u een betalingsachterstand oploopt bij de betaling van uw factuur, bent u verplicht om ons alle schade te vergoeden die hierdoor wordt veroorzaakt, in het bijzonder alle kosten die wij moeten maken om onze vorderingen buitengerechtelijk en in rechte geldend te maken (inclusief - als aan de wettelijke vereisten is voldaan en rekening wordt gehouden met de wettelijke vergoedingsregelingen - kosten voor incassobureaus en/of juridische ondersteuning).

§ 9 Behoud van eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven eigendom van SCHIESSER tot de volledige betaling is ontvangen.

§ 10 Garantie

1. De garantie voor gebreken aan de gekochte goederen wordt geregeld door de wettelijke bepalingen. De klant kan met name naleving achteraf eisen (nieuwe levering of verhelpen van gebreken/reparatie). SCHIESSER heeft echter het recht om de klant naar een nieuwe levering te verwijzen als het verhelpen van gebreken alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is. Er moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de waarde van het artikel in onbeschadigde staat, de ernst van het defect en de vraag of een nieuwe levering kan worden gebruikt zonder aanzienlijke nadelen voor de klant.

2. Het recht op garantie is uitgesloten als u de goederen wijzigt en dit het defect veroorzaakt.

3. U kunt uw garantieclaims per e-mail indienen met vermelding van het bestelnummer, uw naam en adres en een korte motivatie via kundenservice@schiesser.com. De defecte goederen moeten ter controle naar ons (SCHIESSER Online-Shop c/o DHL Home Delivery GmbH, vor der Hecke 960, 34355 Staufenberg) worden teruggestuurd. Gebruik hiervoor het bijgevoegde retourlabel. Door aan de voorgeschreven voorwaarden voldoen, maakt u het voor ons gemakkelijker om te controleren en de verwerking te versnellen. Een beperking van de garantierechten is niet gekoppeld aan een niet-nakoming. De wettelijke bepalingen zijn in dit opzicht van toepassing.

§ 11 Compensatie, behoud

U hebt alleen recht op compensatie als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons niet worden betwist. U bent alleen bevoegd om een recht op behoud uit te oefenen voor zover uw tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

§ 12 Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de zakelijke relatie in de online shop is erg belangrijk voor ons. We zullen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Het privacybeleid kunt u hier inzien en afdrukken.

§ 13 Auteursrecht en merkenrecht

1. De volledige inhoud van de website, in het bijzonder teksten, grafieken, foto's, illustraties en software, is eigendom van SCHIESSER. Deze inhoud wordt beschermd door auteursrecht en andere industriële eigendomsrechten. Reproductie, bewerking, opslag of andere verwerking is niet toegestaan.

2. Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken die op de website worden gebruikt eigendom van SCHIESSER. Gebruik of aanwending van de handelsmerken in welke vorm dan ook zonder onze toestemming is verboden.

§ 14 Aansprakelijkheid

1. Behoudens de volgende uitzonderingen zijn wij niet aansprakelijk, in het bijzonder niet voor aanspraken van de klant op schadevergoeding of onkostenvergoeding - ongeacht de rechtsgrond - in geval van plichtsverzuim voortvloeiend uit contractuele of wettelijke verplichtingen.

2. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid volgens § 14 par. 1 is niet van toepassing:

- voor eigen opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten;
- voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. „Wezenlijke contractuele verplichtingen” zijn verplichtingen waarvan de naleving kenmerkend is voor de overeenkomst en waarop de klant mag vertrouwen;
- in geval van letsel aan lichaam, leven en gezondheid ook door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers;
- voor zover wij de garantie voor de kwaliteit van onze goederen of het bestaan van een succesvolle service of een aanschafrisico in de zin van § 276 BGB op ons hebben genomen;
- in geval van aansprakelijkheid volgens de Wet Productaansprakelijkheid of andere wettelijke bindende aansprakelijkheidsomstandigheden.

3. In het geval dat wij of onze plaatsvervangers slechts schuldig zijn aan lichte nalatigheid en er geen sprake is van de bovenstaande § 14 para. 2, 3e, 4e en 5e regel, zijn wij alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, zelfs in het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen.

4. De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid volgens de bovenstaande § 14 par. 1-3 gelden in dezelfde mate ten gunste van onze uitvoerende organen, onze uitvoerende en niet-uitvoerende werknemers en andere plaatsvervangers, evenals onze onderaannemers.

5. Een omkering van de bewijslast is niet gekoppeld aan bovenstaande bepalingen.

§ 15 Slotbepalingen

1. Op alle contracten tussen u en SCHIESSER is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende (consumentenbeschermings)bepalingen, in het bijzonder van het land waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

2. De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling eerst buiten de rechtbank om op te lossen. Het platform voor geschillenbeslechting is te vinden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verder neemt SCHIESSER niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken (§ 36 VSBG).

§ 16 Provider van de website

De onder het domein schiesser.com aangeboden website wordt beheerd door:

SCHIESSER GmbH
Schützenstraße 18
78315 Radolfzell, (Duitsland)

Vertegenwoordigd door zaakvoerder:
Andreas Lindemann


Telefoon: +49 (0) 7732 90-0
Fax: + 49 (0) 7732 90 - 65 55
E-mail: kundenservice@schiesser.com

Rechtbank van eerste aanleg, kantongerecht Freiburg, HRB 725198
Btw nr. DE 142767206
Belastingnr. 1815030880

Versie van deze AV: 11/2023

Naar boven